DZIEWCZYNY

Co to znaczy, że ciało jest dobre?

Kim jestem?

Nazywam się Iga Kowalska i jestem absolwentką bioetyki na Uniwersytecie Warszawskim, a także doktorantką w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Interesuje się antropologią ciała i medycyny. W latach 2014-2015 prowadziłam badania etnograficzne z młodymi kobietami chorymi na anoreksję. Jestem autorką pracy magisterskiej pt. „Nasycone głodem. Leczenie anoreksji w ujęciu etnograficznym i bioetycznym”, napisanej pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz. Zajmuje się też public relations. Lubię szukać, tworzyć i poznawać.

Jaki jest cel projektu i badań?

Celem projektu jest zbadanie i zrozumienie, jak zmienia się obraz ciała i stosunek do niego u osób, które zaczynają dorastać. Używając metodologii childhood studies, w tym metod wykorzystujących aktywności artystyczne i zabawę, a także etnograficznych wywiadów pogłębionych, chcę zbadać narracje dziewczynek dotyczące ciała i sposoby rozumienia przez nie kategorii związanych z ciałem. Pytania, na które szukam odpowiedzi, to: jak osoby wchodzące w wiek dojrzewania postrzegają swoje ciało, doświadczają go i „używają”? W jakiej relacji w stosunku do ciała są dziewczynki? Jakie znaczenie ma ciało w codziennych praktykach? W jaki sposób młode osoby doświadczają zmian zachodzących w ciele w czasie dojrzewania, pierwszej miesiączki, seksualizacji ich ciał przez rówieśników? Jak wiele czasu zajmuje im dbanie o wygląd? Jakie praktyki wobec niego prowadzą? Jakich przedmiotów do tego używają? W jaki sposób rozmawiają na temat ciała z rówieśnikami? W jakim stopniu ich ciało jest w sferze prywatnej, a w jakim doświadczają go w kontekście społecznym? Pragnę oddać głos dziewczynkom, które dopiero tworzą świadomość swojego ciała i sprawdzić, jakie czynniki mogą powodować zaburzenia tego obrazu. Projekt ma charakter wyłącznie badawczy. Nie ma na celu promowania żadnego stylu życia czy sposobu postrzegania ciała.

Inspiracje

Jedną z inspiracji do rozpoczęcia projektu jest dla mnie książka Eve Ensler pt. „Dobre ciało” (2007). Autorka rozmawia w niej z kobietami z wielu krajów o ich cielesności. Jej lektura zachęciła mnie do poszukiwań odpowiedzi na pytanie czym jest i czy w ogóle istnieje coś takiego jak dobre, czy „prawidłowe” ciało? Przyczyną do zajęcia się tematem są także obserwacje, jakie poczyniłam w trakcie moich badań do pracy magisterskiej wśród młodych kobiet cierpiących na anoreksję. Szczególne skupienie dzisiejszej kultury na kobiecym ciele i seksualności ma ogromny wpływ na fakt, że ciało dorastających osób staje się „substytutem tożsamości”, a na tym, jak ono wygląda, opiera się akceptacja i samoakceptacja. Na „tyranię smukłości” podatne są jednak głównie kobiety. (Na podstawie tekstów takich badaczek jak Sara Lee Bartky, Barbara Józefik czy Susan Bordo)

Efekty

Uzyskane informacje zostaną nagrane (audio) i zarchiwizowane. Wyniki badań będą opublikowane w formie pracy doktorskiej, artykułów naukowych oraz prezentowane na konferencjach i seminariach akademickich. Wszystkie rozmowy będą anonimowe i nie zostaną przekazane żadne informacje mogące służyć identyfikacji rozmówców.

Czym się będzie zajmowało dziecko podczas badania?

Oprócz rozmów, zaproponuję dzieciom różne aktywności, takie jak rysowanie, opisywanie zdjęć itp. Podczas nich będę wraz z dziećmi szukać odpowiedzi na pytanie czym jest dla nich ciało, jak je postrzegają i jak doświadczają dorastania. Każde dziecko zostanie zapytane o zgodę na udział w badaniach i będzie uczestniczyło w nich jedynie wtedy, jeśli wyrazi taką wolę. Rezygnacja z udziału w badaniach jest możliwa w każdej chwili i dzieci zostaną o tym poinformowane. Badanie jest konsultowane z badaczkami Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW.

Jak będą wyglądać badania?

Zależy mi przede wszystkim, aby dzieci czuły się swobodnie, dlatego rozmowę z nimi rozpoczynać będę od prostych pytań o to, jak spędzają dzień. Będę respektować wiedzę, jaką dziecko posiada na temat ciała. W badaniu tym jestem słuchaczką, która chce oddać głos dzieciom. Badania będą odbywały się z poszanowaniem wszelkich standardów etycznych.

Gdzie będą odbywać się spotkania

Będę spotykać się z dziećmi w miejscach im przyjaznych (dom kultury, sale zabaw) lub domach. Badanie będzie odbywać się w czasie wolnym od szkoły, aby dzieci nie traciły lekcji.

W razie wątpliwości i pytań dotyczących projektu proszę o kontakt: igateresa.k@gmail.com