regulamin

  1. Umieszczenie pracy w Dziecięcym archiwum pandemii (dalej: Archiwum) jest dobrowolne. 
  2. Przyjmując do Archiwum pracę, zakładamy, że jej autor/autorka i rodzic/opiekun prawny zgadzają się na jej umieszczenie w Archiwum oraz anonimową publikację na stronie http://childhoods.uw.edu.pl/archiwum/.
  3. Zbieranie materiałów w Archiwum jest także elementem badań członkiń Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW, w związku z tym przysłane materiały mogą służyć analizie naukowej i z zachowaniem zasad anonimizacji być publikowane w różnych naukowych i popularno-naukowych publikacjach.
  4. Co do zasady nie zbieramy danych osobowych ani innych danych wrażliwych, podlegających ochronie prawnej, autorów i autorek prac zbieranych w Archiwum.
  5. W niektórych przypadkach możemy zdecydować o zebraniu takich danych, wówczas będziemy przechowywać je zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  6. W naszej pracy naukowej działamy zgodnie z Kodeksem dobrych praktyk w badaniach z dziećmi oraz innymi kodeksami etycznymi wypracowanymi na gruncie antropologii, socjologii i interdyscyplinarnych badań nad dzieciństwem, oraz zasadami przyjętymi przez Komisję do spraw Etyki Badań Naukowych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.