zasady publikacji w serii

Zasady publikacji w serii dzieci/granice/etnografie

długość tekstu: 20000-60000 znaków ze spacjami; chyba że redakcja ustali inaczej

czcionka 12 pkt

cytaty dłuższe niż 5 linijek w osobnym akapicie, wcięcie z lewej strony tekstu

przypisy bibliograficzne wewnątrztekstowe według wzoru:
„Rzecz, sędzia i prawo są zaabsorbowani zachowaniem swojej separacji od świata codzienności” (Barshack 2000, s. 307).
Moje rozumienie liminalności dalekie jest od klasycznych teorii antropologicznych (Gennep 1960; Turner 1967) i opiera się na tym, co wypracowano na gruncie geografii queer i trans (March 2020).

przypisy dolne
służą podaniu informacji uzupełniających
na dole strony
oznaczone liczbami arabskimi

Bibliografia według wzoru:

Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce, 2017, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, nr 16(1), Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa.

Gennep Arnold van, 1960, The Rites of Passage, tłum. M. B. Vizedom, G. L. Caffee, Chicago UP, Chicago.

LeFrançois Brenda, 2018, Psychiatryzacja naszych dzieci albo autoetnograficzna opowieść o tym, jak instytucje «opiekuńcze» kontynuowały zbrodnię na rdzennej ludności Kanady, tłum. M. Reimann, w: Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży. Wybór tekstów, red. A. Witeska-Młynarczyk, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 229–249.

March Loren, 2020, Queer and trans* geographies of liminality. A literature review, „Progress in Human Geography”, kwiecień, s. 1–17, DOI: 10.1177/03091325209 13111. 

Hines Sally, 2006, What’s the difference? particularity to queer studies of transgender, „Journal of Gender Studies”, t. 15, nr 1, s. 49–66.

Pols Janette, 2018, Refraction of daily life, „Somatosphere”, 18 września 2018, http:// somatosphere.net/2018/refraction-of-daily-life.html/.

Rambo Ronai Carol, 1996, My mother is mentally retarded, w: Composing Ethnography. Alternative Forms of Qualitative Writing, red. C. Ellis, A. Bochner, AltaMira Press, Walnut Creek, s. 109–132.

Tokarczuk Olga, 2019, „Przemowa noblowska Olgi Tokarczuk”, The Nobel Foundation.