Warsztaty

Dzieci z doświadczeniem przemocy – wymiar etyczny, metodologiczny i praktyczny

31.05.2019, godz. 15.00-18.00, IEiAK UW, sala nr 13

Warsztaty z Jolantą Zmarzlik, ekspertką Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Jolanta Zmarzlik specjalizuje się w problematyce ochrony dzieci przed krzywdzeniem, w tym w diagnozie i terapii dzieci doświadczających molestowania seksualnego. W ramach naszego warsztatu będziemy rozmawiać o praktyce naszej ekspertki, ale również o etyce prowadzenia badań z dziećmi i o współczesnej pozycji dziecka oraz jego/jej praw.

_________________________________________
_________________________________________

Badania społeczne nad cielesnością i seksualnością – dzieci i młodzież

12.01.2018, godz. 11.45-15.00, IEiAK UW

Program:
1. część: głos Aleksandry Józefowskiej (grupa Ponton) o doświadczeniach w pracy z młodzieżą
2. część: burza mózgów: Jak zaprojektować badania wśród młodzieży na tematy związane z seksualnością, wstępny kwestionariusz/scenariusz badań; wyznaczenie pola badawczego itp.

_________________________________________
_________________________________________

Body, sexuality, adolescence – conducting research with youth

warsztaty z
prof. Valerie Walkerdrine

26.10.2017 , IEiAK UW
Zainteresowanych prosimy o kontakt: m.walkowicz@uw.edu.pl

_________________________________________
_________________________________________

Rozwój psychoseksualny dzieci w wieku 8-11 lat
warsztaty z

Aleksandrą Józefowską

12 maja 2017, godz. 10-14, s. 108
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
ul. Żurawia 4

_________________________________________
_________________________________________

Wstęp do badań etnograficznych w przestrzeni biomedycyny.
Cz. I Obserwacja uczestnicząca, notatki terenowe
Warszawa, 16.12.2016. godz. 14
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
ul. Żurawia 4
warsztat dla studentów medycyny, zorganizowany w ramach współpracy w grancie
Zespół Turnera – wzory socjalizacji i zarządzanie cielesnością w sytuacji choroby przewlekłej. Ujęcie interdyscyplinarne

_________________________________________
_________________________________________

V Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne
Lublin, 29-30 listopada
Maria Reimann, Anna Witeska-Młynarczyk: prowadzenie warsztatu Autoetnografia/psychiatria
http://vosfplublin.wixsite.com/vosfplublin/program