Warsztaty

International Workshop Online: New perspectives in research on reproduction and parenthood

16.11.2020, godz. 12:00-16.00, wydarzenie online, współorganizowane z Sodertorns University (Sztokholm)

Program:

12:00-12:30 pm CET
Introductory round, including a discussion on participants’ current project(s)  – moderator Elzbieta Korolczuk

Presentations: 15 minutes for each participant for presentation + 15 minutes for discussion

12:30-13:30 pm CET

1 panel – moderator TBC

12:30 Magdalena Radkowska-Walkowicz, University of Warsaw, ‘Should I buy her a doll’? Motherhood and  Turner’s Syndrome)

13:00 Ewa Maciejewska-Mroczek, University of Warsaw, ‘I had an idea to bury it in the yard’ – managing the past in the context of (dis)closed adoption in Poland

13:30 – 14:00 lunch break (paper bag format + informal discussion?)

2 panel 14:00-15:30 – moderator TBC

14:00 Elżbieta Korolczuk, Sodertorns University & University of Warsaw, Desperate parents and stateless children: transnational surrogacy arrangements in Poland

14:30 Jenny Gunnarsson-Payne, Sodertorns University, Alliances and discourse coalitions in the Swedish debates on surrogacy: From 2009 to the Covid crisis

15:00 Signe Mezinska, Surrogacy in the shadow of COVID-19: preliminary analysis of media discourse

15:30-16:00 summing up discussion and further plans

________________________________________
________________________________________

Dzieci z doświadczeniem przemocy – wymiar etyczny, metodologiczny i praktyczny

31.05.2019, godz. 15.00-18.00, IEiAK UW, sala nr 13

Warsztaty z Jolantą Zmarzlik, ekspertką Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Jolanta Zmarzlik specjalizuje się w problematyce ochrony dzieci przed krzywdzeniem, w tym w diagnozie i terapii dzieci doświadczających molestowania seksualnego. W ramach naszego warsztatu będziemy rozmawiać o praktyce naszej ekspertki, ale również o etyce prowadzenia badań z dziećmi i o współczesnej pozycji dziecka oraz jego/jej praw.

_________________________________________
_________________________________________

Badania społeczne nad cielesnością i seksualnością – dzieci i młodzież

12.01.2018, godz. 11.45-15.00, IEiAK UW

Program:
1. część: głos Aleksandry Józefowskiej (grupa Ponton) o doświadczeniach w pracy z młodzieżą
2. część: burza mózgów: Jak zaprojektować badania wśród młodzieży na tematy związane z seksualnością, wstępny kwestionariusz/scenariusz badań; wyznaczenie pola badawczego itp.

_________________________________________
_________________________________________

Body, sexuality, adolescence – conducting research with youth

warsztaty z
prof. Valerie Walkerdrine

26.10.2017 , IEiAK UW
Zainteresowanych prosimy o kontakt: m.walkowicz@uw.edu.pl

_________________________________________
_________________________________________

Rozwój psychoseksualny dzieci w wieku 8-11 lat
warsztaty z

Aleksandrą Józefowską

12 maja 2017, godz. 10-14, s. 108
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
ul. Żurawia 4

_________________________________________
_________________________________________

Wstęp do badań etnograficznych w przestrzeni biomedycyny.
Cz. I Obserwacja uczestnicząca, notatki terenowe
Warszawa, 16.12.2016. godz. 14
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
ul. Żurawia 4
warsztat dla studentów medycyny, zorganizowany w ramach współpracy w grancie
Zespół Turnera – wzory socjalizacji i zarządzanie cielesnością w sytuacji choroby przewlekłej. Ujęcie interdyscyplinarne

_________________________________________
_________________________________________

V Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne
Lublin, 29-30 listopada
Maria Reimann, Anna Witeska-Młynarczyk: prowadzenie warsztatu Autoetnografia/psychiatria
http://vosfplublin.wixsite.com/vosfplublin/program