ZESPÓŁ TURNERA

obrazekProjekt Zespół Turnera – wzory socjalizacji i zarządzanie cielesnością w sytuacji choroby przewlekłej. Ujęcie interdyscyplinarne finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

W projekcie zajmujemy się społeczno-kulturowymi wymiarami zespołu Turnera, czyli zaburzenia chromosomalnego polegającego na obecności w komórkach organizmu tylko jednego chromosomu X lub jego nieprawidłowościach strukturalnych. Chcemy opisać strategie tożsamościowe i sposoby ich ucieleśniania przez dziewczęta i kobiety z zespołem Turnera (zaburzenie to dotyczy jedynie osób płci żeńskiej). W naszym rozumieniu zespół Turnera stanowi kategorię wymagającą namysłu z wielu perspektyw. Z jednej strony jest to konkretna jednostka chorobowa, o dobrze rozpoznanych i opisanych etiologii, przebiegu i sposobach leczenia. Z drugiej strony, zespół Turnera jest wielowymiarowym faktem kulturowym, dotyczącym niemałej grupy osób (chorzy, ich rodziny i otoczenie), i skupiającym jak w soczewce rozmaite tendencje i problemy naszej kultury: wzory płci, cielesności, medykalizacji etc.

Czytaj więcej:
cel
dane
rekomendacje
broszury informacyjne
metody badawcze
dla dzieci
dla rodziców

partnerzy
literatura
spotkanie z Katrien Lagrou
EFEKTY