Cel

Celem badań jest wielowymiarowa i pogłębiona analiza zjawiska otyłości wśród dzieci w Polsce. Kwestia otyłości jest w Polsce postrzegana przede wszystkim przez pryzmat medycyny i nauk żywieniowych, bądź z perspektywy psychologicznej, podczas gdy ja spojrzę na to zagadnienie w sposób antropologiczny. Chcę zbadać jakiego rodzaju doświadczenia łączą się z otyłością dziecięcą w Polsce, biorąc pod uwagę szczególnie kwestie jedzenia i nawyków żywieniowych. W ramach projektu planuję krytyczne spojrzeć na debaty toczące się wokół kwestii żywienia dzieci w Polsce i zbadać, co kryje się za tymi debatami. Dlaczego nagle tyle aktorów społecznych interesuje się tym, co dzieci jedzą? Dlaczego codzienne i często intymne doświadczenie karmienia staje się przedmiotem publicznych dyskusji? A przede wszystkim, celem projektu jest poznanie i zrozumienie doświadczeń grubych dzieci.