dane

Źródło finansowania: NCN
Nazwa programu: Fuga
Nr grantu: 2016/20/S/HS3/00310
Termin rozpoczęcia: 1 listopada 2016
Termin zakończenia: 30 października 2019
Wysokość dofinansowania: 430 840 zł
Kierownik grantu: dr Zofia Boni
Lider grantu: IEiAK Uniwersytetu Adama Mickiewicza