Dla rodziców

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym
Zdrowie w opiniach dzieci – perspektywa childhood studies

Kim jesteśmy?
Jesteśmy badaczkami skupionymi wokół Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad
Dzieciństwem.
Realizujemy projekt naukowy „Zdrowie w opiniach dzieci – ujęcie childhood studies”
w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest
on finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Jaki jest cel badania?
Chcemy zrozumieć i opisać, jakie znaczenie nadają dzieci kwestiom związanym ze
zdrowiem (lub jego brakiem). Na przykład: co to znaczy być zdrowym? Jaki wpływ
mają dzieci na swoje zdrowie? Skąd czerpią wiedzę i w jaki sposób ją przetwarzają?
Jakie znaczenie ma dla nich medycyna jako dziedzina wiedzy? W jaki sposób wymogi
dotyczące „zdrowego życia” znajdują odzwierciedlenie w życiu codziennym dzieci?
Efekty
Uzyskane informacje zostaną nagrane (audio) i zarchiwizowane na twardym dysku
w IEiAK UW. Wyniki badań będą opublikowane w formie książki naukowej oraz prezentowane
na specjalistycznych konferencjach i seminariach akademickich. W publikacjach
naukowych możemy wykorzystać fragmenty rozmów z Państwa dziećmi.
Wszystkie one będą anonimowe, nie zostaną przekazane żadne informacje mogące
służyć identyfikacji naszych rozmówców.
Czym się będzie zajmowało dziecko?
Grupa będzie zajmowała się wieloma aktywnościami, włączając w to szukanie
odpowiedzi na pytania, czym jest zdrowie, co o nim wiemy, jak o nie dbać, kto może
w tym pomóc itp. Będziemy o tym rozmawiać z użyciem różnych działań artystycznych,
np. rysowania, wyklejania, i aktywności ruchowych.
Każde dziecko zostanie zapytane o zgodę na udział w zajęciach i będzie uczestniczyło
w nich jedynie wtedy, jeśli wyrazi taką wolę. Rezygnacja z udziału w zajęciach jest
możliwa w każdej chwili i dzieci zostaną o tym poinformowane. Badanie jest konsultowane
z psychologami.
Jak będą wyglądać takie badania?
Zależy nam, aby komunikować się z dziećmi w przyjaznej atmosferze, dlatego zajęcia
będą rozpoczynać się od zabaw integracyjnych. Będziemy organizować przerwy. Będziemy
respektować wiedzę o ciele, którą dziecku przekazali rodzice. Jesteśmy w tym
badaniu słuchaczkami. Chcemy usłyszeć głos dzieci. W każdym spotkaniu grupowym
będą uczestniczyć co najmniej dwie osoby dorosłe, aby zapewnić bezstronność
obserwacji i spełnić standardy etyczne w pracy z dziećmi.
Gdzie będą odbywać się spotkania?
Będziemy spotykać się z dziećmi w miejscach im przyjaznych (dom kultury, sale
zabaw itd.) lub w Państwa domach. Spotkanie grupowe będzie trwało około 2 godzin,
indywidualne – krócej. Badanie będzie odbywać się w czasie wolnym od szkoły,
aby dzieci nie traciły zajęć.
Czy dzieci powinny być jakoś specjalnie przygotowane do zajęć?
Nie ma takiej konieczności, jednak sugerujemy wygodny strój, w którym dziecko
będzie mogło się czuć swobodnie bez obaw o to, że się pobrudzi, np. farbami.
Czy zapewniamy dzieciom jedzenie i picie?
Tak, w trakcie spotkań do dyspozycji dzieci będą woda i przekąski.
Kontakt z dziećmi podczas zajęć
Jeśli będziecie Państwo potrzebowali kontaktu z dzieckiem w trakcie zajęć, do dyspozycji
podczas warsztatów będzie numer telefonu osoby, która będzie z dziećmi.
Prosimy wziąć pod uwagę, że na czas zajęć poprosimy dzieci o wyłączenie/wyciszenie
ich telefonów.