gościnne występy

TU BYŁYŚMY:

16th international SIEF congress Living Uncertainty
7-10 June 2023, Brno, Czech Republic
Ewa Maciejewska-Mroczek, Clear cases are beautiful”: family judges’ views on decisions on parental rights and adoption in Poland
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Secrets, children, and medical diagnosis
Maria Reimann, A family in two homes. Joint shared custody in children’s perspective
Anna Witeska-Młynarczyk, Autoethnography and the practices of care 

XI ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Niderlandystyka Interdyscyplinarnie, O czym najchętniej milczymy: tabu i inne trudne tematy
31 maja 2023, Uniwersytet Wrocławski, online
Magdalena Radkowska-Walkowicz, O czym milczą dorośli? Sekrety i niedopowiedzenia w sytuacji choroby przewlekłej dziecka

Regulating the Hormonal Self: The Ethical, Legal, and Social Implications of Developments in Biomedical Hormone Research
6-8 December 2022, Brocher Foundation, Hermance, Szwajcaria
w warsztatach uczestniczyła Magdalena Radkowska-Walkowicz

Anna Krawczak, Dzieci na walizkach, referat wygłoszony dla studenckiego Koła Pedagogów Kreatywnych im. Hanny Gumpricht – UPH w Siedlcach, 20 listopada 2022

Vienna Anthropology Days 2022
26-29 September 2022, Wiedeń, Austria
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann, prowadzenie panelu
Between protection and participation. How to do research with children on difficult subjects
Ewa Maciejewska-Mroczek, Research of childhood during the COVID-19 pandemic. Ethical dilemmas and methodological challenges

jubileuszowa konferencja Stowarzyszenia Nasz Bocian
16 września 2022, Radziejowice
Anna Krawczak, Od rodziny zastępczej do adopcyjnej – jak poprawić funkcjonowanie systemu pieczy w Polsce

XVIII Zjazd Socjologiczny. Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje
14-17 września, Warszawa
Ewa Maciejewska-Mroczek, „Trochę jak saper”. Sędziowie rodzinni o decyzjach w sprawach
dotyczących władzy rodzicielskiej i przysposobienia
Maria Reimann, „U mamy” i „u taty”, czyli u siebie. Dom i rodzina z perspektywy dzieci
wychowujących się w opiece naprzemiennej 
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Małgorzata Rajtar, prowadzenie panelu
Konstrukcje przyszłości w doświadczeniu choroby i zarządzaniu zdrowiem

14. Ogólnopolska Konferencja Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci
7 czerwca 2022, konferencja online, FDDS
Anna Krawczak, Nieszczelne granice. Co wojna w Ukrainie pokazała praktykom ochrony dzieci?

Nordic Ethnology and Folklore Conference RE:22 
13-16 czerwca 2022, Reykjavik, Islandia
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann, prowadzenie panelu
Re-thinking crisis. Children’s perspective
Ewa Maciejewska-Mroczek, ‘I created him anew’: family court judges’ views on the position of children separated from their first families
Maria Reimann, ’Sometime it’s a problem, when people ask’. Children’s experience of living in two homes

Forum Prawa Rodzinnego
17 maja 2022, Instytut Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytet Rzeszowski
Ewa Maciejewska-Mroczek, Sędziowie rodzinni wobec aktorów społecznych zaangażowanych w proces adopcji

15th Congress of the International Society for Ethnology and Folklore Helsinki (SIEF)
BREAKING THE RULES? POWER, PARTICIPATION, TRANSGRESSION
19-24 czerwca 2021, Helsinki, Finlandia, online
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Children’s pandemic archive
Maria Reimann, The things that travel (and the things that don’t). Material aspects of living in joined physical custody
Zofia Boni, Bio-social adaptation: conceptual work and reflections from a transdisciplinary research project
Anna Witeska-Młynarczyk, Zofia Boni, Ewa Maciejewska-Mroczek, prowadzenie panelu
The young subjects decentered: ethnographic accounts of crisis in the everyday lives of children and youth

The Social Life of Care
13-14 maja 2021,
University of Cambridge 
Anna Witeska-Młynarczyk, Children in the Liminal: The Social Life of Adoptive Care in Poland

The IX Conference on Childhood Studies
Childhood and Time
10-12 maja 2021, Tampere, Finlandia, online
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Diagnostic work and children. The case of Turner Syndrome
Ewa Maciejewska-Mroczek, Adoption and knowledges about children’s past in
Poland

European Sociological Association (ESA) Research Network of Sociology of health & Illness
Health and health care in Europe: between inequalities and new opportunities
17-19 lutego 2021, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, online
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Mothers of girls with Turner Syndrome: from caregivers to managers of knowledge

European Sociological Association (ESA) Research Network Sociology of Families and Intimate Lives
Extended family relationships: What are they in late modernity?
21-22 stycznia 2021, Palacký University, Olomouc, Czechy
Ewa Maciejewska-Mroczek, Family of Origin in The Narratives of Adults Involved in The Process Of Adoption

Współczesne rodzicielstwo. Kultury i praktyki macierzyństwa i ojcostwa

26 listopada 2020, Uniwersytet Wrocławski
Ewa Maciejewska-Mroczek, Maria Reimann, „To jest być, a nie mieć dziecko”: doświadczenie ojcostwa adopcyjnego

International Workshop Online: New perspectives in research on reproduction and parenthood
16.11.2020,  wydarzenie online Warszawa-Sztokholm
Magdalena Radkowska-Walkowicz, ‘Should I buy her a doll’? Motherhood and Turner’s Syndrome
Ewa Maciejewska-Mroczek, ‘I had an idea to bury it in the yard’ – managing the past in the context of (dis)closed adoption in Poland

konferencja Laboratorium Zachwytu
29 października 2020, Łazienki Królewskie, Warszawa
Marta Rakoczy, Miejsce na zachwyt w dobie pandemii? Muzeum pilnie potrzebne

Marta Rakoczy, Demokracja empatyczna. Filozofia Janusza Korczaka a współczesne tendencje edukacyjne
nagranie wykładu popularno-naukowego dla www.wszechnica.org.pl, Warszawa, 12.11.2020

Forum Obserwatorium Sztuki Dziecka dla Dziecka
23 października 2020, Poznań
Ewa Maciejewska-Mroczek, W poszukiwaniu sprawczego dziecka. Childhood studies i problemy z podmiotem badań
Marta Rakoczy, Korczakowski „Mały Przegląd”: pisanie, spotkanie, kooperacja

Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann
udział w dyskusji Pandemiczna (nie)codzienność. Dyskusja
8 października 2020, Pracownia Etnograficzna, spotkanie online

II Polskie Seminarium z Antropologii Psychologicznej
5 marca 2020, Uniwersytet Łódzki
Anna Witeska-Młynarczyk, Etnograficznie o psychiatryzacji dzieci

Transhumanizm: Idee, Strategie, Wątpliwości 3
22-23 lutego 2020,  Artes Liberales ,Uniwersytet Warszawski
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Jak oswoić robota? Sztuczny człowiek w literaturze dla dzieci

Family values and related ethical issues: an analysis of debates and mobilizations in Russia and in Europe
14-15 listopada 2019, Moskwa
Ewa Maciejewska-Mroczek, The state, the Catholic Church, and the process of family-making. The case of involuntary childlessness in Poland

Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa
12 listopada 2019, Gorzów Wielkopolski
Anna Krawczak, Tożsamość jako kluczowy czynnik rozwoju, czyli o dziecięcych podróżach biograficznych

 

Bielański wZlot. Spotkania, rozmowy, wystąpienia na 100-lecie Naszego Domu
7 listopada 2019, Dom Dziecka Nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej, Warszawa
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Anna Krawczak, Kalendarz Naszego Domu w perspektywie współczesnych badań nad dzieciństwem

 

 

Lubelskie Forum Psychiatrii Środowiskowej „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”
24 października 2019, Lublin
Anna Witeska-Młynarczyk, Kontekst społeczny i kulturowy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

(In)tangible technology and data in medical humanities and social sciences
17-18 października 2019, Helsinki
Zofia Boni, (Dis)Assembling Weight: Children’s ‘Overweight & Obesity’ in Poland
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Growth hormone. (In)tangible technology in the experience of Turner syndrome

XVII Zjazd Socjologiczny
11-14 września 2019, Wrocław
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Być matką z zespołem Turnera? Między pracą nadziei a urealnianiem życiowych scenariuszy
Ewa Maciejewska-Mroczek, Dzieci i dorośli w badaniach społecznych – wymiar etyczny
Anna Krawczak, Anna Witeska-Młynarczyk, Zinstytucjonalizowane praktyki budowania więzi. O dziecięcych podróżach z rodzin zastępczych do adopcyjnych

IUAES 2019 Inter-Congress “World Solidarities
27-31 sierpnia 2019, Poznań
Anna Witeska-Młynarczyk, An innocent burst of energy or a state of insatnity requiring isolation? The Polish school children resolve the ambiguities of ADHD in everyday talk
Anna Witeska-Młynarczyk, China Mills, prowadzenie panelu: Clinical interpretations and ordinary lives: Stories from psychiatric anthropology
Zofia Boni, prowadzenie panelu: Anthropological Solidarities: Lines of Division and Collaboration within Academia [Young Scholars’ Plenary]

Society for the History of Children and Youth. Tenth Biennial Conference

26-28 czerwca 2019, Australian Catholic University, North Sydney
Anna Krawczak, Moral Panic Concerning Foreign/Forced Adoption

Konferencja Les relations de parenté dans des mondes contemporains en transformation: persistances, conflictualités et redéfinitions
27-29 maja 2019, Besancon, Francja
Ewa Maciejewska-Mroczek, Magdalena Radkowska-Walkowicz, ‘Should I buy her a doll’? Kinship, motherhood, and femininity in the context of Turner’s Syndrome
Anna Witeska-Młynarczyk, The bureaucratic management of the broken relations(hips) and its psychological imaginary. The case of adoption in Poland


wykład
23 maja 2019, Agora Seminar, Wydział Etnologii i Antropologii, Belgrad, Serbia
Zofia Boni, You Always Have a Choice… or Do You Indeed? The Politics of Childhood Obesity in Poland

I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna: Rodzicielstwo w ujęciu interdyscyplinarnym
15-16 maja 2019, Poznań
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Praca nadziei i urealnianie życiowych scenariuszy. O macierzyństwie, niepłodności i zespole Turnera
Ewa Maciejewska-Mroczek, Kandydaci i kandydatki na rodziców adopcyjnych: pomiędzy intymnym doświadczeniem tworzenia rodziny a interwencją państwa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Macierzyństwo. Antropologiczna opowieść
15-16 maja 2019, Toruń
Iga Kowalska, Macierzyństwo i medycyna. Rola i doświadczenie matek w procesie leczenia anoreksji

Pierwsza ogólnopolska humanistyczna konferencja na temat szpitalnictwa psychiatrycznego VIII OSFP Szpital
11-12 maja 2019, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Anna Witeska-Młynarczyk, „- I co w tym szpitalu się dzieje? –  Zamykają w kraty”. Dyskurs medyczny w rozmowach z dziećmi na temat ADHD

SIEF 2019 14th Congress: Track Changes: Reflecting on a Transforming World
14-17 kwietnia 2019, Santiago de Compostela, Hiszpania
Magdalena Radkowska-Walkowicz, The social life of Turner Syndrome. Beyond medicine and anthropology
Ewa Maciejewska-Mroczek, Ethical dilemmas and methodological challenges in the research with children living in adoptive families in Poland
Anna Krawczak, What if „embryo adoption” would be mandatory? The story of adoption and embryo donation in Poland
Maria Reimann, „I might know, how you feel”. On autoetnography as a tool in research with girls living with Turner syndrome

II Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego „Kierunek-dziecko”
10-11 kwietnia 2019
Anna Krawczak, Rodzina, pokrewieństwo, czas. Kiedy antropolog wchodzi w system

wykład
7 marca 2019, Unit for Biocultural Variation and Obesity, Department of Anthropology, University of Oxford, Wielka Brytania
Zofia Boni, The Social Life of Childhood Obesity in Poland

seminarium Instytutu Socjologii UAM
18 marca 2019
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Ewa Maciejewska-Mroczek, Jak robić badania z dziećmi o zdrowiu? Perspektywa childhood studies

wykład otwarty
12 lutego 2019, Universitaire de Strasbourg, Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann, Being a girl with Turner syndrome

SOAS Food Forum
18 stycznia 2019, University of London
Zofia Boni: Fat Bodies in the (Un)Making: Food and the Politics of Childhood Obesity in Poland

konferencja Choroby rzadkie. Badania antropologiczne i interdyscyplinarne perspektywy badawcze
23 listopada 2018, UAM Poznań
Magdalena Radkowska-Walkowicz: Rzadkość, wyjątkowość, zwyczajność w doświadczeniu osób z Zespołem Turnera

Symposium on the History of Food
16–17 listopada 2018, University of Amsterdam
Zofia BoniFat Bodies and „Fat Souls”: Experiencing Childhood Obesity in Poland

117th AAA Annual Meeting: Resistance. Resiliance. Adaptation
14–17 listopada 2018, Sant Jose, USA
Ewa Maciejewska-Mroczek: Polish Teenage Girls and Young Women with Turner’s Syndrome: Between Normalcy, Elusiveness, and Embodied Experiences

konferencja Sociocultural dimensions of childhood
26-28 października 2018, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum at Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
Ewa Maciejewska-Mroczek: Being a Girl with Turner’s Syndrome in Poland. Social Dimensions of a Rare Disease

X Medical Anthropology at Home (MAAH) Conference Subjectivities and afflictions: Agency, health systems and the politics of/for life
18-21 października 2018, Monestir de Poblet, Katalonia
Maria Reimann:  I (don’t) see me in you. Autoethnographic study of living with/researching disability

konferencja Dzieciństwo: projektować/przeprojektować/odprojektować.
Interdyscyplinarna konferencja naukowa

11-12 października 2018, UAM / CK Zamek Poznań
Magdalena Radkowska-Walkowicz –  członkini Rady Programowej

Zofia Boni: Przeprojektować grube dzieci – o doświadczeniach otyłości, nadwagi i odchudzania
Anna Krawczak: Dzieci-zwrotki. Analiza zagranicznych badań nad reintegracją rodzin doświadczających kryzysu oraz systemowej rozłąki z dziećmi
Ewa Maciejewska-Mroczek, Maria Reimann: Zwyczajne dziewczyny czy chore dziewczynki? Zespół Turnera i społeczne projektowanie dziewczęcości
Anna Witeska-Młynarczyk: Projekt mózg – czyli o diagnozowaniu, neuronierównościach i nowych sposobach ulepszania dzieci na przykładzie ADHD

II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TechSpo’18: Władza algorytmów?
20-21 września 2018, AGH Kraków
Magdalena Radkowska-Walkowicz: Hormony, pomiary, regulacje. Przypadek Zespołu Turnera

konferencja 15th European Association of Social Anthropologists (EASA) Biennial Conference “Staying, Moving, Settling”
14-17 sierpnia 2018, Sztokholm, Szwecja
Małgorzata Rajtar: “A special way of life”? Grooming girls with Turner Syndrome for
womanhood

konferencja Tajemnice, przemilczenia, niedopowiedzenia. O czym się mówi i nie mówi dzieciom?
15 czerwca 2018, Uniwersytet Warszawski
Ewa Maciejewska-Mroczek: Dzieci i nastolatki z zespołem Turnera: Wiedza i przemilczenie w sytuacji choroby genetycznej
Anna Witeska-Młynarczyk: Niewypowiedziane niepełnosprawności. O doświadczeniach polskich dzieci z psychiatryczną diagnozą ADHD
Anna Krawczak: Milczące konstelacje – o praktykach i politykach wokół dawstwa zarodków
Magdalena Radkowska-Walkowicz: O czym milczą książki dla dzieci, kiedy mówią o cielesności

konferencja ESA Families Known and Unknown
11-13 czerwca 2018, Kuopio, Finlandia
Ewa Maciejewska-Mroczek: Between intimate experience and state intervention. Narratives of Polish prospective adoptive parents

wykład Ewy Maciejewskiej-Mroczek w ramach Festiwalu Nauki Antropolożka kultury kontra góra lodowa, czyli czym są badania etnograficzne?”
6 czerwca 2018, SP 16 im. Tony’ego Halika w Warszawie

Konferencja Skąd ciało wiedziało? Ucieleśnienie w naukach kognitywnych i społecznych
25-27 maja 2018, Warszawa
Magdalena Radkowska-Walkowicz, udział w debacie Czy ucieleśnienie może stanowić podstawę dla współpracy interdyscyplinarnej?

Warsztaty Prenatal medicine and diversity in the social context
15-16 maja 2018, Uniwersytet Warszawski
organizator: Centrum Bioetyki i Bioprawa oraz Instytut Historii, Filozofii i Etyki Medycyny Uniwersytetu w Ulm (Niemcy)
Anna Krawczak: Turner Syndrome and prenatal diagnosis. The new frontier in the anti-choice politics

7-9 maja 2018, University of Jyväskylä, Finlandia
Magda Radkowska-Walkowicz: Where do Polish babies come from? Maturation and sexuality in books for children
Ewa Maciejewska-Mroczek: Health-related practices as bonding: the narratives of Polish children
Anna Krawczak: „Horrible warning”. How Turner syndrome (re)shapes bodily normativity

 SANT/FAS 2018 conference: Vulnerabilities
19-21 kwietnia 2018, Swedish Anthropological Association and Finnish Anthropological Society, Uppsala, Szwecja
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann
prowadzenie panelu Children and Vulnerabilities. Between Agency and Disempowerment

Materializations of the Political
23-24 marca 2018, Uniwersytet Warszawski
Ewa Maciejewska-Mroczek, ‘Tactile crease’: political materialization of anti-IVF discourses in Poland

 

 

Wykład Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz: Uwikłane w płeć? O chromosomach, kobiecości i Zespole Turnera w perspektywie etnograficznej
11.12.2017,, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

AAA 116th Annual Anthropologial Meeting Anthropology MAtters!
29.11-3.12, Waszyngton
Anna Krawczak, Innequal motherhood. Turner Syndrome and health policies n Poland

Politicization, Heritigization and Sensualization in Catholicism
13 listopada 2017, Uniwersytet Warszawski
Ewa Maciejewska-Mroczek, Between religious obligation, political discourse and intimate experience. Grandparents of children who were conceived using in vitro fertilization in Poland

X AFIN INTERNATIONAL CONFERENCE. Reproductive Politics, Rights and Desires
2-4 listopada 2017, Barcelona
Maria Reimann, Maternal desires, plans, and decisions of Polish women with Turner’s syndrome

III Konferencja Socjologia medycyny – promocja zdrowia – MEDIA
25-27 września 2017, Wrocław
Ewa Maciejewska-Mroczek, Ten żył zdrowo, a ten żył choro. O moralnej wartości ruchu wśród dzieci
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Kochanie, ratujmy nasze dzieci – telewizyjny spektakl zdrowia

Politics and Policy of Sport and Recreation
20-22 września 2017, Uniwersytet Łódzki
Ewa Maciejewska-Mroczek, Biegał, jeździł na rowerze, pływał, no i tak wyszło. O moralnej wartości sportu wśród dzieci

III Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka // VIII Międzynarodowa Konferencja Korczakowska
13-16 września 2017
uczestniczyła Ewa Maciejewska-Mroczek8

 

 

EASA Medical Anthropology Network: Bodies in Transition — Power, Knowledge and Medical Anthropology
5-7.2017 lipca, Lizbona, Portugalia

Anna Chowaniec-Rylke: Hidden disease – institutional blind spot
Anna Krawczak: Equal life, inequal motherhood – Turner Syndrome in social and health policies in Poland
Magdalena Radkowska-Walkowicz: The power of food – in the perspective of Polish children
Anna Witeska-Młynarczyk: Caring for the unruly bodies of boys in contemporary Poland. Ethnographic explorations of two ADHD stories

 


Konferencja Cięcie ciał. Ruchome obrazy
Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 12-13 czerwca 2017
Rozmowa dr Matyldy Szewczyk (IKP UW) z dr hab. Magdaleną Radkowską-Walkowicz:
Płód jako (ruchomy) obraz. Wokół USG prenatalnego

 

Konferencja Regulacja in vitro – wyzwania bioetyczne i prawne
Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 17 maja 2017
Magdalena Radkowska-Walkowicz: Zarodek jako obywatel, członek rodziny i byt liminalny w świetle ustawy o leczeniu niepłodności i polskiej debaty o in vitro
Anna Krawczak: Ustawa a potrzeba poznania w8łasnego pochodzenia genetycznego przez dzieci urodzone dzięki dawstwu niepartnerskiemu. Granice tajemnicy rodziców

Dozwolone do lat 18? O literaturze i innych formach kultury dla dzieci i młodzieży
Wrocław, 26 kwietnia 2017
dr Ewa Maciejewska-Mroczek: Dziecko i zabawka – perspektywa childhood studies

V Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne
Lublin, 29-30 listopada 2016
Anna Witeska-Młynarczyk: Ucieleśnione doświadczenie i etyka dnia codziennego w badaniu etnograficznym z dziećmi
Maria Reimann, Anna Witeska-Młynarczyk: prowadzenie warsztatu Autoetnografia/psychiatria
http://vosfplublin.wixsite.com/vosfplublin/program

img_20160915_143114639_hdrXVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny
Gdańsk, 14-16 września 2016
Prowadzenie grup tematycznych:
Ewa Maciejewska-Mroczek i Anna Witeska-Młynarczyk: Polskie dzieciństwa: aktorzy, procesy, działania
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Małgorzata Rajtar: Nieufność i medycyna – perspektywa nauk społecznych.
Referaty:
Anna Witeska-Młynarczyk, Nieufność i ADHD. Refleksje etnografki
Maria Reimann, Zdrowie w opiniach dzieci.Ujęcie childhood studies
Ewa Maciejewska-Mroczek, „W ogóle nie uważam, że powinnam się tym wyróżniać”. O milczącej widzialności dziecka z IVF
Anna Krawczak, Pomiędzy ciałem i osobą: konceptualizacja figury pacjenta w narracjach polskich lekarzy ośrodków leczenia niepłodności
Zofia Łoszewska, Badania dotyczące religijnoœści dziecięcej

Kongres European Society of Human Reproduction and Embryology
Helsinki, Finlandia, 3-6 lipca 2016
Anna Krawczak, wystąpienie w sesji pacjenckiej: Should embryo donation be mandatory? Patients’ perspective on Polish law on infertility treatmnet
Ewa Maciejewska-Mroczek, poster: Can patients verify their treatment process and its quality? Conclusions from Patients Monitoring over ART centres in Poland

20160606_085307VII Conference on Childhood Studies Childhood in Everyday Life
University of Turku, Finlandia, 6-8 czerwca 2016
Ewa Maciejewska-Mroczek, “We are spoken about, but we are not spoken with”. Responses of children to discourses on IVF in Poland
Magdalena Radkowska-Walkowicz, What makes people healthy? Places and practices of everyday life

 

ania_tromso IX Medical Anthropology at Home (MAAH) Conference
Configurations of diagnostic processes, practices and evidence
Tromso, UiT The Arctic University of Norway, 2-5 czerwca 2016
Anna Krawczak, Between St. Dominic’s belt and in vitro fertilization in patients’ narrations
Anna Witeska-Młynarczyk, An ADHD child, its intersubjective world and a diagnostic process: a case study from Poland

 

European Sociological Association Mid-Term Conference of the Research Network on Sociology of Health & Illness New directions in health care work and organisations.
New University of Lisbon, 19-21maja 2016
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann, Anna Witeska-Młynarczyk, Reaching consent/assent in various research situations with children. Reflections from three qualitative research projects conducted in Poland

TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH
Ustka, 18-21 maja 2016
Grupa Dziecko jako podmiot w badaniach społecznych – wokół kwestii metodologicznych i etycznych
prowadzenie: Ewa Maciejewska-Mroczek, Anna Witeska-Młynarczyk
dr Ewa Maciejewska-Mroczek (Uniwersytet Warszawski), dr Anna Witeska-Młynarczyk, Wprowadzenie – Kodeks dobrych praktyk w badaniach z dziećmi
dr Ewa Maciejewska-Mroczek (Uniwersytet Warszawski), Zgoda dziecka na udział w badaniu – wokół zagadnień etycznych
dr Anna Witeska-Młynarczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Warszawski), Trudności metodologiczne i etyczne w badaniach z dziećmi z ADHD. Z notatek antropolożki

 

Konferencja Procesy medykalizacji we wmaria_gdanskspółczesnym społeczeństwie polskim
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 15 kwietnia 2016
Ewa Maciejewska-Mroczek, „Mówią, że mamy bruzdy i krzywe nogi”. Narracje osób urodzonych dzięki zapłodnieniu in vitro
Magdalena Radkowska-Walkowicz, „Lekarz ustali”. Procesy medykalizacji w polskiej medycynie rozrodu na przykładzie ustawy o leczeniu niepłodności
Anna Witeska-Młynarczyk, ADHD okiem antropologa – o wiedzy autorytatywnej i sposobach zarządzania niepewnością w rodzinie

Konferencja Child’s competences in chronic illness
Uniwersytet Gdański, 11-12 kwietnia 2016
Maria Reimann, (Nie)równowaga sił i świadoma zgoda na udział w badaniu w pracach badawczych z dziećmi
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Ewa Maciejewska-Mroczek, Socjokulturowe wymiary choroby przewlekłej. Przypadek Zespołu Turnera
Anna Witeska-Mlynarczyk, Gdyby wiedział, że ma ADHD, obawiam się, że tej wiedzy by nadużywał – zaburzenia psychiczne u dziecka jako stan zależności

Warsztat Reproducing Justice Assisted Reproduction and Reproductive Justice in Baltic, Central and Eastern Europe
Centre for Baltic and East European Studies, Södertörn University, Sztokholm
30 listopada – 1 grudnia
Magdalena Radkowska-Walkowicz: “Great Victory of our Freedom?” The new ‘in vitro act’ in Poland in the Context of Biomedical Power and Catholic Authority
Ewa Maciejewska-Mroczek: ‘I Haven’t Noticed any Furrow on my Forehead’: IVF Children in Poland, between Normalization and Enchantment

konfSeminarium Children’ competencies in health and illness. Perspectives of concerted common research and work
Konferencja I know some things about me’. Children’s Competences about Health and Illness
Università del Piemonte Orientale, Alessandria (Włochy), 5-6 listopada 2015
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Ewa Maciejewska-Mroczek, Anna Witeska-Młynarczyk i Maria Reimann zaprezentowały projekty prowadzone przez zespół, w tym dyskutowano nad projektem Dziecko z ADHD – etnografia zaburzenia z wykorzystaniem perspektywy childhood studies.
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Ewa Maciejewska-Mroczeki Maria Reimann: Children, biomedicine and representations in the context of the debate on in vitro fertilization in Poland

II Konferencja Niepłodność – droga do macierzyństwa
Kraków, 2 października 2015
Magdalena Radkowska-Walkowicz: Obraz pacjentów i ich rodzin w narracjach polskich specjalistów w leczeniu niepłodności. Wstępne konkluzje z projektu badawczego „Nowe technologie reprodukcyjne. Perspektywa childhood studies”
Anna Krawczak: Co pokazał środowisku medycznemu „Pacjencki monitoring nad ośrodkami leczenia niepłodności w Polsce”? Konkluzje i wyzwania

The MAGic2015 conference Anthropology and Global Health: interrogating theory, policy and practice
University of Sussex, Wielka Brytania, 9-11 września 2015
Anna Witeska-Młynarczyk: Taming uncertainties: how Polish parents and experts engender 'ADHD’ children online

Fragile Subjects Childhood in Literature, Arts and Medicine. International Conference
University of Turku, Finlandia, 19-20 sierpnia 2015
Ewa Maciejewska-Mroczek & Magdalena Radkowska-Walkowicz: Between a Monster Child and an Innocent Baby: Management of Fear and Hope in Polish Debates on in Vitro Fertilization

Symposium Donor conception: An unfamiliar path to a normal family?
Conference on Ethics of Families Moral relevance of family relations in reproductive medicine
Ghent, Belgia, 26–28 sierpnia 2015
uczestniczyła Anna Krawczak

Brocher Symposium Between Policy and Practice: Interdisciplinar6y Perspectives on Assisted Reproductive Technologies and Equitable Access to Health Care
Hermance, Szwajcaria, 6-7 lipca 2015
organizatorki: Joanna Mishtal (Floryda), Magdalena Radkowska-Walkowicz
Maria Riemann: “I was with my wife all the time”. Polish men’s narratives of the IVF treatment
Anna Krawczak: Patient Monitoring in Polish Assisted Reproductive Technologies Centres: Patients’ Perspectives
Ewa Maciejewska-Mroczek – discussant

Workshop Assisted Reproductive Technologies as a Resource – Blessing or Curse?, Tubingen, Niemcy, 20-21 czerwca 2015
Ewa Maciejewska-Mroczek: Silent Subjects: A Child and Identity Rights in the Debate on ART in Poland

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa Dziecko w kulturze europejskiej
Warszawa, 11-12 czerwca 2015
Magdalena Radkowska-Walkowicz: Dziecko z in vitro – między polityką a tożsamością
Ewa Maciejewska-Mroczek: Zabawa w badaniach antropologiczno-kulturowych – jako metoda i wybór etyczny

IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych
Poznań, 27-30 maja 2015
Magdalena Radkowska-Walkowicz
: Czy istnieją dzieci z in vitro? Wyznaczanie pola badawczego w antropologii medycznej

Konferencja (In)ferile citizens. Anthropological and legal challenges of assisted reproduction technologies
Mytilene, Grecja, 28-30 maja
Ewa Maciejewska-Mroczek: A test-tube child between religion and modernization. Contested subject in the Polish debate on assisted reproduction
Anna Krawczak: What is hidden. Areas of silence in the Polish IVF debate in perspectives of gamete and embryo donations.

Wykład Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz: Does a „test-tube child” exist? Between political debate and private experiences in Poland
Strasbourg, Francja, 19 lutego 2015

Sympozjum Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego Etyka w socjologicznych i antropologicznych badaniach jakościowych
Góra św. Anny, 25-27 września 2014
Ewa Maciejewska-Mroczek: Etyka w badaniach antropologiczno-kulturowych z udziałem dzieci na przykładzie projektu „Nowe technologie reprodukcyjne. Perspektywa childhood studies”.

13th Biennial Conference Collaboration, Intimacy & Revolution 
- innovation and continuity in an interconnected world
Tallin, Estonia, 31 lipca-3 sierpnia 2014
Ewa Maciejewska-Mroczek: „Itsy bitsy gift of life”: ART, gamete donation and children’s identity rights in Poland.

Konferencja Values of childhood and childhood studies
Oulu, Finlandia,  7-9 maja 2014
Ewa Maciejewska-Mroczek: Children and new reproductive technologies – a case of Poland