rekomendacje

Zalecenia dotyczące opieki medycznej nad dziewczętami i kobietami z zespołem Turnera.

Krótkie podsumowanie przeznaczone dla dziewcząt i kobiet z zespołem Turnera oraz ich rodziców, opiekunów i rodzin

Dokument – który znajdziesz tu – jest podsumowaniem zaleceń dotyczących opieki medycznej nad dziewczętami i kobietami z zespołem Turnera, opublikowanych przez Turner Syndrome Society of United States w 2017 roku (Clinical Practice Guidelines for the Care of Girls and Women with Turner Syndrome; http://www.eje-online.org/content/177/3/G1.full.pdf+html). Zalecenia zostały wydane w celu usprawnienia komunikacji między lekarzami a pacjentkami z zespołem Turnera i ich rodzicami lub opiekunami podczas konsultacji medycznych.

Tłumaczenie broszury final2