Dane

Źródło finansowania: NCN
Nazwa programu: FUGA
Nr grantu: 2015/16/S/HS3/00150
Nr wewnętrzny UW:
Nr umowy: UMO-2015/16/S/HS3/00150
Termin rozpoczęcia: 1 października 2015
Termin zakończenia: 30 września 2018
Wysokość dofinansowania: 464 957 zł
Kierownik grantu i wykonawca: dr Anna Witeska-Młynarczyk
Lider grantu: IEiAK UW