dane

Źródło finansowania: NCN
Nazwa programu: Opus
Nr grantu:
2021/43/B/HS6/00287
Nr wewnętrzny UW: 6869
Nr umowy: UMO-2021/43/B/HS6/00287
Termin rozpoczęcia: 2022-07-01
Termin zakończenia: 2025-06-30
Wysokość dofinansowania:  808 090 zł
Kierowniczka grantu: dr hab. Ewa Maciejewska-Mroczek
Lider grantu: IEiAK UW