EFEKTY

Nagrania:
Zespół Turnera – perspektywa brytyjska. Spotkanie z Kristine Fearon i Tracey Connelly
Zespół Turnera i macierzyństwo, Anna Krawczak
Psychologiczne aspekty zespołu Turnera, Katrien Lagrou, część 1, część 2

Rekomendacje:
Zalecenia dotyczące opieki medycznej nad dziewczętami i kobietami z zespołem Turnera

Broszury informacyjne:
Tu możesz zobaczyć broszurę dla dzieci.
Tu możesz zobaczyć broszurę dla nastolatek.
Tu możesz zobaczyć broszurę dla rodziców.

Publikacje:
książki: 
Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia, red. E. Maciejewska-Mroczek, M. Radkowska-Walkowicz, M. Reimann, Oficyna Naukowa, Warszawa 2019
M. Radkowska-Walkowicz, M. Reimann, Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia. Książka dla dzieci, Oficyna Naukowa, Warszawa 2019
M. Reimann, Nie przywitam się z państwem na ulicy. Szkic o doświadczaniu niepełnosprawności, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019
rozdziały w książkach:
Anna Krawczak, Ważne i nieważne sekrety. Dziecko, rodzice i doświadczenie choroby, w: Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies, red. M. Radkowska-Walkowicz, M. Reimann, Oficyna Naukowa, Warszawa 2018
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Antropologia medyczna w działaniu. Doświadczenia, uwikłania, sieci, w: Colloquia Anthropologica II, red. J. Jasionowska, K. Kaniowska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2017
artykuły w recenzowanych czasopismach:
Anna Krawczak, Calineczki. O społecznych konstrukcjach zespołu Turnera, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”, nr 5, 2019 (w druku).
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Being a girl with a rare disease: an anthropological investigation on Turner Syndrome, „Salute e Societa” 2019 (w druku)
Magdalena Radkowska-Walkowicz, The hormone of growth and hope. The case of the Turner Syndrome, „Ethnologia Polona” (w recenzji)
Maria Reimann, Opowiadanie niepełnosprawności. Esej autoetnograficzny, „Studia de Cultura. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 10 (1), 2018, DOI 10.24917/20837275.10.1.3