EFEKTY

Nagrania:
Zespół Turnera – perspektywa brytyjska. Spotkanie z Kristine Fearon i Tracey Connelly
Zespół Turnera i macierzyństwo, Anna Krawczak
Psychologiczne aspekty zespołu Turnera, Katrien Lagrou, część 1, część 2

Rekomendacje:
Zalecenia dotyczące opieki medycznej nad dziewczętami i kobietami z zespołem Turnera

Broszury informacyjne:
Tu możesz zobaczyć broszurę dla dzieci.
Tu możesz zobaczyć broszurę dla nastolatek.
Tu możesz zobaczyć broszurę dla rodziców.

Publikacje:
książki: 
Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia, red. E. Maciejewska-Mroczek, M. Radkowska-Walkowicz, M. Reimann, Oficyna Naukowa, Warszawa 2019
M. Radkowska-Walkowicz, M. Reimann, Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia. Książka dla dzieci, Oficyna Naukowa, Warszawa 2019
M. Reimann, Nie przywitam się z państwem na ulicy. Szkic o doświadczaniu niepełnosprawności, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019

rozdziały w książkach:
Anna Krawczak, Ważne i nieważne sekrety. Dziecko, rodzice i doświadczenie choroby, w: Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies, red. M. Radkowska-Walkowicz, M. Reimann, Oficyna Naukowa, Warszawa 2018
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Antropologia medyczna w działaniu. Doświadczenia, uwikłania, sieci, w: Colloquia Anthropologica II, red. J. Jasionowska, K. Kaniowska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2017

artykuły w recenzowanych czasopismach:
Ewa Maciejewska-Mroczek, Magdalena Radkowska-Walkowicz, ‘Should I Buy Her a Doll’? Motherhood and Turner Syndrome in Poland, „Medical Anthropology” 2023,
https://doi.org/10.1080/01459740.2023.2170797
Anna Krawczak, Calineczki. O społecznych konstrukcjach zespołu Turnera, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”, 2019, nr 5.
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Being a girl with a rare disease: an anthropological investigation on Turner Syndrome, „Salute e Societa” 2019
Magdalena Radkowska-Walkowicz, The hormone of growth and hope. The case of the Turner Syndrome, „Ethnologia Polona” 2019, nr 40, doi: 10.23858/EthP40.2019.002
Maria Reimann, Opowiadanie niepełnosprawności. Esej autoetnograficzny, „Studia de Cultura. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 2018, 10 (1) DOI 10.24917/20837275.10.1.3