Lektury

Wybrane lektury:

Ewa Maciejewska-Mroczek (2012), Mrówcza zabawa, Kraków

Jane Collier, Michelle Rosaldo i Sylvia Yangisako (2007), Czy rodzina istnieje, w: Gender perspektywa antropologiczna, (red) Renata Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Warszawa

Janet Carsten (2004), The Substance of Kinship and the Heat of the Hearth: Feeding, Personhood and Relatedness among Malays in Pulau Langkawi, w: Kinship and Family. An Anthropological Reader, (red.) Parkin and Stone

Anna Titkow (2012), Figura Matki Polki. Próba demitologizacji, w: Pożegnanie z Matką Polką, Warszawa

Viviana A. Zelizer (1989) The Social Meaning of Money: „Special Monies”, “American Journal of Sociology”, Vol. 95, No. 2 (Sep., 1989), pp. 342-377

Bogumiła Budrowska (2000), Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wrocław, s. 13–49

Sylwia Urbańska (2012), Naturalna troska o ciało i moralność vs profesjonalna produkcja osobowości”. Konstruowanie modelu człowieka w dyskursach macierzyńskich w latach 70. PRL i na początku XXI wieku, [w:] Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, (red.) Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk, Warszawa

Sylwia Chutnik, Kieszonkowy atlas kobiet, fragment

Philippe Ariès (1995), Odkrycie dzieciństwa, w: Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, Gdańsk

Ludwik Stomma (2008), Dzieciństwo, w: A jeśli było inaczej… Antropologia historii, Poznań

Allison James i Adrian James (2008), Key Concepts in Childhood Studies, Los Angeles, hasła: Agency, Childhood, Child-focused Research, Childhood Studies, Cultural Relativism, Futurity, Minority Group Status, Participation

Mary Jane Kehily (2008), Zrozumieć dzieciństwo: wprowadzenie w kluczowe tematy i zagadnienia, w: Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, red. M.J. Kehily, WAM, Kraków.

Tarzycjusz Buliński (2000), Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka, Poznań, s. 14–16 i 141–164

Margaret Mead (2008), Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 2000

Allison James i Adran James (2008), Key Concepts in Childhood Studies, Los Angeles, hasła: Interpretive Reproduction, Socialization.

Holmer-Nadesan Majia (2002), Engineering the Entrepreneurial Infant: Brain Science, Infant Development Toys, and Governmentality, “Cultural Studies” nr 16 (3) 2002, s. 401–432.

Sutton-Smith Brian (1994), Does play prepare the future?, w: Jeffrey H. Goldstein, red., Toys, play and child development, Cambridge University Press, Cambridge.

Allison Anne (2007), Japońskie matki i obentō: pudełko z drugim śniadaniem jako ideologiczny aparat państwa, [w:] Gender. Perspektywa antropologiczna. t.1 Organizacja społeczna, (red.) Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Warszawa

Sławomira Walczewska, Matka gastronomiczna http://www.efka.org.pl/index.php?action=p_art&ID=8

Sheila Greene, Malcolm Hill, Researching children’s experience: methods and methodological issues, w: Researhing children’s experience, red. Sheila Greene & Diane Hogan, Sage.

Christopher Pole (2007), Researching children and fashion: an embodied ethnography, „Childhood” Vol. 14 (1), 67–84

Anna Wyka (1993), Badacz społeczny wobec doświadczenia, Warszawa, s. 20–39 i 77 –83

Earl Babbie (2003) , Badania społeczne w praktyce, Warszawa, s. 109–134 i 308–336

Martyn Hammersley, Paul Atkinson (2000), Metody badań terenowych, Poznań, s. 34–130

David Silverman (2007), Interpretacja danych jakościowych, Warszawa, s. 73–141 i 308–327

G.A. Fine 2010, Dziesięć kłamstw etnografii ‒ dylematy etyczne w terenie, w: Etyczne problemy badań antropologicznych, red. K. Kaniowska, N. Modnicka, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 49, 2010.

Michel Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia , Alatheia, Warszawa 1998, rozdz. Sposoby dobrego tresowania

Hubertus von Shoenebeck, Antypedagogika, Santorski &Co, Warszawa 2007.

Chris Hann, Antropologia społeczna, cz. V Pokrewieństwo i przynależność, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 203-250

Anna Giza-Poleszczuk, Wprowadzenie, w : Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2005, s. 9-22.

Anthony Giddens, Przemiany intymności , Warszawa 2007

Agata Stanisz, Rodzina made in Poland. Antropologia pokrewieństwa i życia rodzinnego,

http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/rodzina_made_in_poland/rodzina_made_in_poland.pdfRodzina made in Poland

Urlich Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Scholar 2002 (i in. wydania)

Anna Landau-Czajka, Zagrożenia i niebezpieczeństwa „nowomodnych rozrywek”. Co grozi dzieciom ze strony książek, teatru, filmu, telewizji, wideo, gier komputerowych i wszystkiego, co uda się jeszcze wynaleźć?, w: Elżbieta Mazur, red., Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce. Część 2. Stulecie XIX i XX. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2003.

Heather Montgomery, Interventions and ideologies, w: Local childhoods, global issues, Policy Press 2013, s. 1‒51.

Urlich Beck, Elisabeth Beck-Gernshem, Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, PWN 2013.

Howard Becker, Writing for social scientists. How to start and finish your thesis (tekst dostępny on line), s. 26–42.