cel

Projekt ma na celu zbadanie doświadczeń i opinii dzieci na temat pandemii COVID-19 z perspektywy badań nad dzieciństwem (childhood studies). Jest to dziedzina, której celem jest eksplorowanie kwestii związanych z dzieciństwem w różnych kontekstach i skupienie na doświadczeniach samych dzieci, traktowanych jako kompetentne osoby, mające wpływ na rzeczywistość i wyrażające własne opinie.

Głównym celem projektu jest analiza zmian w społeczeństwie, jakie dokonały się w związku z pandemią COVID-19 z perspektywy małych dzieci i jak odzwierciedlają się one w dziecięcych: wspomnieniach, rozumieniu obecnej sytuacji i wyobrażeniach na temat przyszłości.

To badanie pozwoli uchwycić istotny moment w życiu społecznym z perspektywy grupy społecznej, która jest słabo zbadana i bardzo rzadko reprezentowana. Będzie ono częścią intensywnie rozwijanego pola badań nad społecznymi konsekwencjami pandemii COVID-19; konsekwencje te badane będą z punktu widzenia przedstawicieli grupy społecznej licznej, ale rzadko słuchanej.

Badanie pozwoli dalej rozwijać badania nad dzieciństwem w Polsce i zabierać głos w dyskusjach naukowych prowadzonych w tym obszarze na tematy takie jak sprawczość dziecięca, głos dzieci, działanie polityczne, dekolonizacja dzieciństwa, prawa dzieci.