Metody badawcze

1. Badania partycypacyjne (oparte na zaangażowanym uczestnictwie),  wielokierunkowe badania z wykorzystaniem zróżnicowanych metod i technik badawczych, w szczególności takich jak: – działania plastyczne z wykorzystaniem „materiałów stymulujących”, w szczególności rysunków, makiet, kolaży, – indywidualne prace plastyczne dziecka, – tworzenie scenek rodzajowych (np. wizyta u lekarza) z klocków Lego, a następnie nagrywanie ich przez dzieci kamerą cyfrową
2. Dyskusje w grupach fokusowych
3. Wywiady pogłębione, półstrukturyzowane
4. Obserwacje uczestniczące w domach rodzinnych dzieci
5. Analiza literatury dziecięcej podejmującej temat np. choroby czy postaci lekarza i analiza prasy parentingowej

Badaniem obejmiemy około 100 dzieci w wieku wczesnoszkolnym (tj. 8-11 lat), mieszkających w Warszawie, zróżnicowanych pod względem wieku oraz kapitału symbolicznego i materialnego ich rodziców.