MARIA REIMANN

(1982˗2023)

Bibliografia naukowa (chronologiczna) dr Marii Reimann

Maciejewska-Mroczek E., Reimann M. (2016) “Jak zgadzają i nie zgadzają się dzieci. O (nie)równowadze sił i świadomej zgodzie w badaniach z dziećmi.Przegląd Socjologii Jakościowej, t. 12, nr 4, s. 42-55.

Reimann, M. (2016) “’I was with my wife the entire time’. Polish men’s narrations of IVF treatment”. Reproductive Medicine and Society Online, Vol. 3, s. 120-125.

Verveij M., Reimann, M. (2016) “The part time story. Dutch couples at the life course transition to parenthood.” [w:] Couples’ transitions to parenthood. Analyzing gender and work in Europe. red. Grunow, D. and Evertsson, M. Edward Elgar Publishing. s. 125-146.

Reimann, M. (2016) “Searching for egalitarian divisions of care. Polish couples at the life-course transition to parenthood.” [w:] Couples’ transitions to parenthood. Analyzing gender and work in Europe. red. Grunow, D. and Evertsson, M. Edward Elgar Publishing. s. 221-243.

Maciejewska˗Mroczek, Reimann, M. (2017) “Kodeks dobrych praktyk w badaniach z dziećmi. O potrzebie tworzenia zasad prowadzenia badań z udziałem dzieci.” Miscellanea Anthropologica et Sociologica nr 18, s. 11-23.

Reimann, M. (2018) “Opowiadania niepełnosprawności. Esej autoetnograficzny”, Studia de Cultura 10. https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/4627

Radkowska˗Walkowicz, M., Reimann, M. (red.) (2018) Dzieci i zdrowie. Wstęp do Childhood Studies. Oficyna Naukowa, Warszawa.

Radkowska˗Walkowicz, M., Reimann, M. (2018) Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies. Książka dla dzieci, t.2. Oficyna Naukowa, Warszawa.

Radkowska˗Walkowicz, M., Reimann, M. (2018) “Wprowadzenie” [w:] Dzieci i zdrowie. Wstęp do Childhood Studies. red. Radkowska˗Walkowicz, M., Reimann, M. Oficyna Naukowa, Warszawa. s. 9-26.

Maciejewska-Mroczek, E., Radkowska-Walkowicz, M., Reimann, M., Witeska-Młynarczyk, A., współ. Boni, Z., Krawczak, A. (2018) „Kodeks dobrych praktyk w badaniach z dziećmi, prowadzonych z perspektywy nauk społecznych” [w:] Dzieci i zdrowie. Wstęp do Childhood Studies. red. Radkowska˗Walkowicz, M., Reimann, M. Oficyna Naukowa, Warszawa. s. 27-34.

Reimann, M. (2018) “Gruby i chudy, czyli tym jak dzieci wyobrażają sobie zdrowego i niezdrowego człowieka.” [w:] Dzieci i zdrowie. Wstęp do Childhood Studies. red. Radkowska˗Walkowicz, M., Reimann, M. Oficyna Naukowa, Warszawa. s. 138-150.

Reimann, M. (2018) “’Trzeba być w tym razem’. O męskim doświadczeniu niepłodności i leczenia metodą in vitro.” [w:] Dziecko, in vitro, społeczeństwo. Ujęcie interdyscyplinarne. red. Krawczak, A., Maciejewska˗Mroczek, E., Radkowska˗Walkowicz, M. Oficyna naukowa, Warszawa. s. 109-122.

Reimann, M. (2019) Nie przywitam się z państwem na ulicy. Szkic o doświadczeniu niepełnosprawności. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.

Maciejewska-Mroczek E., Radkowska-Walkowicz M., Reimann M. (red.) (2019) Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia. Oficyna Naukowa, Warszawa.

Maciejewska-Mroczek, E., Radkowska-Walkowicz, M., Reimann, M. (2019) “Etnografia Zespołu Turnera. Wprowadzenie.” [w:] Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia. red. Maciejewska-Mroczek, E., Radkowska-Walkowicz, M., Reimann, M. Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 7-30.

Radkowska-Walkowicz, M., Reimann, M. (2019) Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia Książka dla dzieci, t.2. Oficyna Naukowa, Warszawa.

Reimann, M. (2019) “O (nie)zwyczajnym życiu z niepełnosprawnością. Esej autoetnograficzny” [w:] Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia red. Maciejewska-Mroczek, E., Radkowska-Walkowicz, M., Reimann, M. Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 222-235.

Reimann, M. (2019) “’It is not something we consciously do’. Polish couple’s struggles to maintain gender equality after the birth of their first child” [w:] New Parents in Europe. Work-Care Practices, Gender Norms and Family Policies. red. Grunow, D., Evertsson, M. Edward Elgar Publishing, s. 188-207.

Reimann, M. (2020) How social context shapes the transition to parenthood. Polish couples in comparative perspective. PhD thesis defended at the University of Amsterdam. Dostępne na stronie Uniwersytetu.

Maciejewska-Mroczek E., Reimann, M. (red.) (2021) “’Ja nie znałem żadnych piosenek’. Męskie doświadczenie adopcji”. Fabrica Societatis, 4, s. 26-4.

Reimann, M. (2023) “At mum’s place, at dad’s place, at home. How children do family in joint physical custody arrangements”. Problemy Polityki Społecznej/Social Policy Issues, 61(2), s. 1-15.

Reimann, M. (2023) “Rodzina jako wspólna sprawa. Opieka współdzielona w perspektywie dzieci.” Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka.  22 (1), s. 101–119.

Reimann, M. (2023) “‘Everybody likes it more when it’s even’: Joint physical custody in children’s perspective”. Intersections. East European Journal of Society and Politics. 9(3), s. 188–201.