literatura

Afeltowicz Ł., Wróblewski M. (2013), A-socjo-logia choroby. Studium kontrowersji wokół etiologii, diagnozy i terapii ADHD, „Avant”, t. IV, nr 1, s. 77–117.

Alderson P., V. Morrow (2011), The ethics of research with children and young people: A practical handbook, London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE.

Balen R. i in. (2006), Involving children in health and social research: “Human becomings” or “active beings”?, „Childhood”, nr 13, s. 29–48.

Bińczyk E. (2012), Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu nauki, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Breczko S. (2013), Polityzacja ciała. Między dyskursem publicznym a teorią socjologiczną, Kraków: Nomos.

Brocki M. (2000), Język ciała w ujęciu antropologicznym, Wrocław: Astrum.

Boratyńska M. (2012), Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania, Warszawa: Instytut Problemów Ochrony Zdrowia.

Butler J. (2008), Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. Karolina Krasuska, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Canguilhem G. (2000), Normalne i patologiczne, przeł. Paweł Pieniążek, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

Cervinkova H., B.D. Gołębniak, red., (2010), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

Christensen P., A. Prout (2002), Working with ethical asymmetry in social research with children, “Childhood”, t. 9, s. 477–497.

Cocks A. J. (2006), The ethical maze: finding an inclusive path towards gaining children’s agreement to research participation, “Childhood”, t. 13, s. 247–266.

Conrad P. (1992),  Medicalization and social control, „Annual Review of Sociology”, nr 18, s. 209–232.
——- (2005), The shifting engines of medicalization, „Journal of Health and Social Behavior”, nr 46, s. 3–14.

Csordas T. (1990), Embodiment as a paradigm for anthropology, „Ethos”, nr 18(1), s. 5-47.

Derra A. (2012), Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Elden S. (2013), Inviting the messy: Drawing methods and children’s voices, „Childhood” t. 20, 1, s. 66-81.

Emond R. (2005), Ethnographic research methods with children and young people, w: S. Greene, D. Hogan, red., Researching children’s experience, Los Angeles, London, New Delhi: SAGE.

Featherstone K. i in. (2005), Risky relations: Family, kinship and the new genetics, Oxford.

Finkler, K. (2001), The kin in the gene. The medicalization of family and kinship in American society. „Current Anthropology”, nr 42(2): 235-249.

Foucault M. (2000a), Prawo śmierci i władza nad życiem, w: Historia seksualności. Warszawa: Czytelnik, s. 118-139.
—– (2000b), Techniki siebie, w: Filozofia, historia, polityka. Wybór pism. Warszawa: PWN, s.247-275.
—– (1987), The ethic of care for the self as a practice of freedom, „Philosophy and Social Criticism”, nr 12: 2-3, s. 112-131.

Foudila T. (1999), Turner’s syndrome and pregnancies after oocyte donation, „Human Reproduction”, nr 14, s. 532-5.

Franklin S. (2003), Re-thinking nature-culture. Anthropology and the new genetics. „Antropological Theory”, nr 3(1), s. 65-85.

Gallacher L., Gallagher M. (2008), Methodological immaturity in childhood research? Thinkin’ through „Participatory methods”, „Childhood”, nr 15, s. 499-516.

Gibbon S., Novas C. (2008), red. Biosocialities, genetics and the social sciences. Making biologies and identities. London: Routledge.

Graff A. (2008), Rykoszetem: rzecz o płci, seksualności i narodzie, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Greene S., M. Hill (2005), Researching children’s experience: methods and methodological issues, w: S. Greene, D. Hogan, red., Researhing children’s experience,  London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore: SAGE.

Halemba A. (2011), Polityka, teoria i metoda – co tworzy współczesną antropologię, w: Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski, Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Hammersley D., Atkinson P. (2000), Metody badań terenowych, Poznań: Zysk i S-ka.

Hanna B., Kleinman A. (2013), Unpacking Global Health: Theory and Critique, w: Reimagining Global Health. An Introduction, red. Paul Farmer, Jim Yong Kim, Arthur Kleinman i Matthew Basilico. Berkeley: University California Press, s. 15-33.

Hardman Ch. (2001), Can there be an anthropology of children?, „Childhood”, nr 8, s. 501-517.

Heath D., Rapp R. i Taussig K.-S. (2004), Genetic citizenship, w: A Companion to the anthropology of politics, red. David Nugent i Joan Vincent, Malden, MA: Wiley-Blackwell, s. 152=167.

Horschelmann K., R. Colls, red., (2010), Contested bodies of childhood and youth, Palgrave Macmillan.

Hyży E. (2003), Kobieta, ciało, tożsamość. Terie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku, Kraków: Universitas.

Ignasi C. (2009), Progressivity and participation: children’s management of parental assistence in paediatric chronic pain encounters, „Sociology of Health and Illness”, nr 31 (6), s. 872-878.

Jakubowska H. (2009), Socjologia ciała, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

James A. (2007), Voice to children’s voices: practices and problems, pitfalls and potentials, “American Anthropologist”, nr 109 (2), s. 261-272..

James Alison, James Adrian (2008), Key concepts in childhood studies, Los Angeles: SAGE.

Jankowska A. K. (2011), Komunikacja lekarz‒pacjent w pediatrii, w: J. Hartman, M. Waligóra, red., Etyczne aspekty decyzji medycznych, Warszawa: Wolters Kluwer.

Jeż W. i in. (2010), Zespół Turnera, Poznań: Termedia. Wydawnictwo Medyczne.

Kleinman A. (1980), Patients and healers in the context of culture : an exploration of the borderland between anthropology, medicine, and psychiatry, California: University of California Press.
—– (1988), The illness narratives: suffering, healing, and the human condition. New York:  Basic Books.

Kościańska A. (2014), Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Konwencja… (1991), Konwencja o prawach dziecka, Dz.U. nr 120, poz. 526, dostępne pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=7C7086673B36473092863DE19E7D479B?id=WDU19911200526&type=2.

Latour B. (2010), Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, tłum. K. Abriszewski, A. Derra, Kraków: Universitas.

Lemke T. (2010), Biopolityka, Warszawa: Sic!.

Lock M. (2012), From Genetics to Postgenomics and the Discovery of the New Social Body, w: Medical Anthropology at the Intersections. Histories, Activisms, and Futures, red. Marcia C. Inhorn I Emily A. Wentzell. Durham: Duke University Press, s. 129-163.

Lock M., Nguyen V.-K. (2010), An Anthropology of Biomedicine. Oxford Wiley-Blackwell.

López J. (2004), How sociology can save bioethics . . . maybe, „Sociology of Health & Illness”, t. 26, nr 7, s. 875–896.

Maciejewska-Mroczek E. (2012), Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka, Kraków: Universitas.

Marcus G. E. (1995), Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography. „Annual Review of Anthropology”, nr 24(1), s. 95–117.

Mercadal Alvaro B. (2011), Pregnancy outcome after oocyte donation in patients with Turner’s syndrome and partial X monosomy., „Human Reproduction”, nr 26, s. 2061-8.

Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych. Rewizja dziesiąta (2008), dostęp: http://www.csioz.gov.pl/src/files/klasyfikacje/ICD10TomI.pdf.

Mishtal J. (2010), Neoliberal reforms and privatisation of reproductive health services in post-socialist Poland, „Reproductive Health Matters” nr 18 (36), s. 56-66.

Monk D. (2008), Dzieciństwo i prawo. W czyim „najlepiej pojętym interesie”?, w: M. J. Kehily, (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, Kraków: WAM.

Penkala-Gawęcka, D. (red.) (2010), Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej, Poznań: Biblioteka Telgte,

Penkala-Gawęcka, D., Main I., Witeska-Młynarczyk A. (red.) (2012), W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo.

Powell M. A., Smith A.B. (2009), Children’s participation rights in research, „Childhood”, nr. 16, s. 124-142

Punch S. (2002), Research with children. The same or different from research with adults?, „Childhood”,  nr. 9, s. 321-341.

Rabinow P. (1996), Artificiality and Enlightenment: From Sociobiology to Biosociality., w: Essays on the Anthropology of Reason. Princeton: Princeton University Press, s. 91-111.

Radkowska-Walkowicz M., Wierciński H., red. (2014), Etnografie biomedycyny, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Radkowska-Walkowicz M. (2013), Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
—– (2014), Frozen children and despairing embryos in the ‘new’ post communist state: debate on IVF in the context of Poland’s transition, European Journal of Women’s Studies, t. 21, nr 4, s. 399-414.

Rakowski T. (2013), Etnografia/animacja/sztuka. Obrona metodologiczna, Stan rzeczy, nr. 4, str. 38-63

Reinhartz S. (1992), Feminist Methods in Social Research, Oxford: Oxford University Press.

Rose N. (2007), The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century, Oxford: Princeton University Press.

Saenger P.  i in.(2001), Recommendations for the Diagnosis and Management of Turner Syndrome, „The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism”, nr 86(7), s. 3061-9.

Söderström-Anttila V. (2013), Obstetric and neonatal outcome after oocyte donation in 106 women with Turner syndrome: a Nordic cohort study, „Human Reproduction”, nr 28, s. 1598-609.

Stainton Rogers W. (2008), Promocja lepszego dzieciństwa: konstrukcje troski o dziecko, w: M.J. Kehily, red., Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, Kraków: WAM.

Sutton E. (2005), Turner Syndrome: Four Challenges Across the Lifespan, „American Journal of Medical Genetics”, nr 139, s. 57-66.

Sylven L. (1993), Life with Turner’s syndrome–a psychosocial report from 22 middle-aged women, „Acta Endocrinologica”, nr 129, s. 188–194.

Świątkiewicz-Mośny M. (2010), Tożsamość napiętnowana, Kraków: Nomos.

Tillmann K.-J. (2006), Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tisdall E., Key M., Davis John M., Hill M., Prout A. (2008), Children, young people and social inclusion. Participation for what? Bristol: Policy Press.

Thompson R.J., Gustafson K. (1996), Adaptation to Chronic Childhood Illness, American Psychological Association.

Topór-Mądry R. (2011), Choroby przewlekłe. Obciążenie, jakość życia i konsekwencje ekonomiczne, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”, t. IX, nr 1, s. 25–49.

Waligóra M. (2011), Prawo dziecka do odmowy udziału w eksperymencie medycznym, w: J. Hartman, M. Waligóra, red., Etyczne aspekty decyzji medycznych, Warszawa: Wolters Kluwer.

Warming H. (2011), Getting under their skins? Accessing young children’s perspectives through ethnographic fieldwork, „Childhood”, nr. 18, s. 39-53.

Wieczorkiewicz A. (2010), Monstruarium, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Witeska-Młynarczyk A. (2014), Evoking Polish Memory: State, Self and the Communist Past in Transition, Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang.