Literatura

Aries Philippe (1995), Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk.
Badinter Elizabeth (1998), Historia miłości macierzyńskiej, Oficyna Wydawnicza Volumen: Liga Republikańska, Warszawa.
Balen Rachel et al. (2006), Involving children in health and social research: “Human becomings” or “active beings”?, „Childhood”, nr 1 (13), s. 29–48.
Buckingham David (2008), Nowe media – nowe postaci dzieciństwa? Zmieniające się środowisko kulturowe dzieci w erze technologii cyfrowej, w: Mary Jane Kehily (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, Wydawnictwo WAM, Kraków.
Buliński Tarzycjusz (2002), Człowiek do zrobienia: jak kultura tworzy człowieka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Casas Ferran (1997), Children’s rights and children’s quality of life: conceptual and practical issues, “Social Indicators Research” t. 42, s. 283–298.
Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. Hana Cervinkova, Bogusława D. Gołębniak, Wrocław 2010.
Christensen Pia, Alan Prout (2002), Working with ethical symmetry in social research with children, “Childhood”, nr 4 (9), s. 477–497.
Cocks Alison J. (2006), The ethical maze: finding an inclusive path towards gaining children’s agreement to research participation, “Childhood”, nr 2 (13), s. 247–266.
Cook Daniel Thomas (2008), The missing child in consumption theory, “Journal of Consumer Culture” nr 8 (2), s. 219–243.
Czech Bronisław (2011), Pojęcie dobra dziecka, w: Kazimierz Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 5., LexisNexis, Warszawa.
Dolińska Barbara (2009), Uczciwość i wiarygodność nauki – odpowiedzialność za słowa w walce o dopuszczalność in vitro, „Nauka”, nr 4, s. 87-101.
Franklin  Sarah (1997), Embodied Progress: A Cultural Account of Assisted Conception, Routledge, London i New York.
Gittins Diana (2008), Historia konstruktów dzieciństwa, w: Mary Jane Kehily, (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, Wydawnictwo WAM, Kraków.
Giza-Poleszczuk Anna (2005), Rodzina a system społeczny: reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Golombok Susan, Readings Jennifer, Blake Lucy, Casey Polly, Mellish Laura, Marks Alex, Jadva Vasanti (2011), Children Conceived by Gamete Donation: Psychological Adjustment and Mother-child Relationships at Age 7, “J Fam Psychol.”, 25(2), s. 230-239.
Hammersley David, Atkinson Paul (2000), Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań.
Herzfeld Michael (2004), Antropologia: praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Hunleth Jean (2011), Beyond on or with: questioning power dynamics and knowledge production in „child-oriented” research methodology, “Childhood” nr 18 (1), s. 81-93.
Isaksson S., Sydsjo G., Skog Svanberg A., Lampic C. (2012), Disclosure behaviour and intentions among 111 couples following treatment with oocytes or sperm from identity-release donors: follow-up at offspring age 1–4 years, „Human Reproduction” nr 27 (10), s. 2998-3007.
Jacyno Małgorzata, Alina Szulżycka (1999), Dzieciństwo: doświadczenie bez świata, Oficyna Naukowa, Warszawa.
James Allison (2007), Voice to children’s voices: practices and problems, pitfalls and potentials, “American Anthropologist”, vol. 109, nr 2, s. 261-272.
James Allison, Adrian James (2008), Key concepts in childhood studies, SAGE, Los Angeles.
James Allison, Chris Jenks, Allan Prout (1998), Theorizing childhood, Polity Press, London.
Jans Marc (2004), Children as citizens: towards a contemporary notion of child participation, “Childhood” nr 11 (27), s. 27–44.
Jenkins Henry (1998), Introduction: childhood innocence and other modern myths, w: tegoż, (red.), The children’s culture reader, New York University Press, New York.
Jenks Chris (2005), Childhood, Routledge, New York.
LangWiesław (2000), Prawne problemy ludzkiej prokreacji, Toruń 2000.
Lee Nick, Johanna Motzkau (2011), Navigating the bio-politics of childhood, „Childhood” nr 1 (18), s. 7–19.
Lemke Thomas (2010), Biopolityka, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
Łaciak Beata (2012), Ciąża i macierzyństwo. Serialowe reprezentacje jako element społecznego dyskursu, w: Renata E. Gryciuk, Elżbieta Karolczuk (red.), Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Maciejewska-Mroczek Ewa (2012), Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka, Universitas, Kraków.
Making Bodies, Persons and Families. Normalising Reproductive Technologies in Russia, Switzerland and Germany (2009), red. W. de Jong de i O. Tkach , LIT Verlag, Berlin, Hamburg, Münster.
Marquadt Elisabeth, Norval D. Glenn, Karen Clark (2010), My daddy’s name is donor: a new study of young adults conceived through sperm donation, Institute for American values, Broadway Publications, New Castle.
Monk Daniel (2010), Dzieciństwo i prawo. W czyim „najlepiej pojętym interesie”?, w: Mary Jane Kehily, (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, Wydawnictwo WAM, Kraków.
Morgan Myfanwy et al. (2002), Hearing children’s voices: methodological issues in conducting focus groups with children aged 7 –11 years, “Qualitative Research”, nr 2, s. 5–20.
Pawelec Bogna  (2007), Opowieści terapeutyczne o niepłodności, Wydawnictwo Feeria, Łódź.
Piątek Zdzisława (2012),  O śmierci seksie i metodzie in vitro, Universitas, Kraków.
Prawne, medyczne i psychologiczne aspekty wspomaganej prokreacji (2005), red. J. Haberko, M. Łączkowska, Poznań.
Radkowska-Walkowicz Magdalena (2011), Blastusie i syndrom. Rola języka naukowego w polskiej debacie o in vitro, w: Humanistyka i dominacja, red. A. Malewska-Szałygin, T. Rakowski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa.
Radkowska-Walkowicz Magdalena (2012a), The creation of „monsters”: the discourse of opposition to in vitro fertilization in Poland, „Reproductive Health Matters”, November 2012.
Radkowska-Walkowicz Magdalena (2012b), Who is afraid of Frankenstein? Polish debate on in-vitro fertilization, „Ethnologia Europea. Journal of European Ethnology”, nr 2 (42) 2012.
Readings Jennifer, Blake Lucy, Casey Polly, Jadva Vasanti, Golombok Susan (2011), Secrecy, disclosure and everything in-between: decisions of parents of children conceived by donor insemination, egg donation and surrogacy, „Reproductive Biomedicine Online” nr 22, s. 485-495.
Reproductive Agency, Medicine and the State: Cultural Transformations in Childbearing (2004), red. M. Unnithan-Kumar,  New York Oxford: Berghahn Books.
Stainton Rogers Wendy (2010), Promocja lepszego dzieciństwa: konstrukcje troski o dziecko, w: Mary Jane Kehily, (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, Wydawnictwo WAM, Kraków.
Saetnam Ann (2000), Women’s Involvement With Reproductive Medicine, w: A. Saetnan et al., Bodies of Technology. Women’s Involvement in Reproductive Medicine, Ohio University Press.
Strathern Mary (1992), Reproducing the Future. Esssays on anthropology, kinship and the new reproductive technologies, Manchester University Press.
Szawarski Zbigniew (1996), Talking about Embryos, w: Conceiving the Embryo, red. D. Evans, Martinus Nijhoff, The Hague.
Thompson Charis (2005), Making Parents. The Ontological Choreography of Reproductive Technologies, The MIT Press, Cambridge.
Throsby, Karen (2004), When IVF fails: feminism, infertility and negotiaton of normality, Palgrave, London.
Turner A.J, Coyle A. (2000), What does it mean to be a donor offspring? The identity experiences of adults conceived by donor insemination and the implications for counselling and therapy, „Human Reproduction” nr 15 (9), s. 2041-2051.