NTR – ulotka

ulota_zaproszenie_Strona_1Kim jesteśmy?
Jesteśmy badaczkami skupionymi wokół Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem.
Realizujemy grant finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki „Nowe technologie reprodukcyjne – perspektywa childhood studies” w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to pierwsze polskie badanie stawiające sobie za cel wysłuchanie głosu dzieci pochodzących z rodzin utworzonych dzięki pomocy medycyny i zobaczenie ich perspektywy.

Jaki jest cel badania?
Chcemy zrozumieć i opisać, w jaki sposób dzieci urodzone z wykorzystaniem metod wspomaganego rozrodu oraz ich rodzeństwa postrzegają swoją rodzinę, kogo do niej zaliczają oraz jak postrzegają siebie same i swoją historię. Temu celowi posłużą badania (rozmowy, działania artystyczne, warsztaty grupowe) , które przeprowadzimy w 5 miastach. Chcemy spotkać się z dziećmi z rodzin, w których nie ukrywa się faktu wyjątkowej historii ich powstania. Aby lepiej rozpoznać sytuację głównych uczestników badania, weźmiemy również pod uwagę zdanie dorosłych ‒ rodziców i lekarzy. Mamy nadzieję, że nasze badanie będzie mieć znaczenie nie tylko dla środowiska naukowego, ale także dla społeczeństwa. Jest ono także formą umożliwienia zabrania głosu w swoich sprawach samym zainteresowanym.

Efekty
Uzyskane informacje zostaną zarchiwizowane na twardym dysku w IEiAK w postaci plików tekstowych i dźwiękowych. Wyniki badań będą opublikowane w formie książki naukowej oraz prezentowane na specjalistycznych konferencjach i seminariach akademickich. W publikacjach naukowych wszystkie fragmenty rozmów z Państwa dziećmi będą anonimowe i nie zostaną przekazane żadne informacje mogące służyć identyfikacji naszych rozmówców. Planujemy także wydanie książki popularnej, przeznaczonej dla dzieci i dorosłych, w której w formie artystycznej przedstawimy wyniki naszej pracy z dziećmi (za zgodą autorów wykorzystamy powstałe w trakcie warsztatów prace plastyczne, fotografie, opowieści).

Ujawnienie autorstwa prac zamieszczonych w książce popularnej uzależnimy od woli Państwa i dzieci.

Czym się będzie zajmowało moje dziecko?
Grupa będzie zajmowała się wieloma aktywnościami, włączając w to szukanie odpowiedzi na pytania, czym jest rodzina, w jaki sposób powstaje, kto wchodzi w jej skład i jakie mogą być rodzaje rodzin. Będziemy o tym rozmawiać z użyciem różnych działań artystycznych, np. rysowania i fotografowania. Każde dziecko zostanie zapytane o zgodę na udział w zajęciach i będzie brało w nich udział jedynie wtedy, jeśli wyrazi taką wolę. Rezygnacja z udziału w zajęciach jest możliwa w każdej chwili i dzieci zostaną o tym poinformowane. Badanie jest konsultowane z psychologami, będą oni także czuwać nad jego przebiegiem.

Jak będą wyglądać takie badania?
Zależy nam, aby komunikować się z dziećmi w przyjaznej atmosferze, dlatego zajęcia będą rozpoczynać się od zabaw integracyjnych. Będziemy organizować przerwy. Będziemy respektować wiedzę o rodzinie, którą dziecku przekazali rodzice. Nie będziemy uświadamiać dzieci na temat ich własnej historii, jesteśmy w tym badaniu słuchaczami. Chcemy usłyszeć ich głos. W trakcie zajęć może pojawić się konieczność wyjaśnień, czym np. jest metoda in vitro. Jeśli tak się stanie, odpowiedzi będziemy udzielać wspólnie w poszanowaniu dla wieku i możliwości poznawczych grupy. W razie potrzeby będziemy wspierać się książeczkami na ten temat przeznaczonymi dla najmłodszych. W każdym spotkaniu grupowym będą uczestniczyć co najmniej dwie osoby dorosłe, aby zapewnić bezstronność obserwacji i spełnić standardy etyczne w pracy z dziećmi.

Gdzie będą odbywać się spotkania?
Będziemy spotykać się z dziećmi w miejscach im przyjaznych (dom kultury, sale zabaw itd.). Z młodszymi dziećmi będziemy spotykać się w ich domach zawsze w obecności rodziców. Spotkanie będzie trwało ok. 2 godzin i będzie odbywać się w czasie wolnym od szkoły, aby dzieci nie traciły zajęć.

Czy pokrywane koszty dojazdu na spotkanie?
Pokrywamy koszty dojazdu środkami transportu publicznego, nie płacimy dzieciom ani dorosłym za uczestnictwo w spotkaniu.

Czy dzieci powinny być jakoś specjalnie przygotowane do zajęć?
Nie ma takiej konieczności, jednak sugerujemy wygodny strój, w którym dziecko będzie mogło się czuć swobodnie bez obaw o to, że się pobrudzi np. farbami.

Czy zapewniamy dzieciom jedzenie i picie?
Tak, w trakcie spotkań do dyspozycji dzieci będą woda i przekąski.

Kontakt z dziećmi podczas zajęć
Jeśli będziecie Państwo potrzebowali kontaktu z dzieckiem w trakcie zajęć, do dyspozycji podczas warsztatów będzie nr telefonu osoby, która będzie przebywała z dziećmi. Prosimy wziąć pod uwagę, że na czas zajęć poprosimy dzieci o wyłączenie/wyciszenie ich własnych telefonów.