Literatura

Alderson P. (2008), Children as researchers. Participation rights and research methods, in: P. Christensen, A. James, eds., Research witch children: Perspectives and practices, Abington, New York: Routledge.
Alderson P., V. Morrow (2011), The ethics of research with children and young people: A practical handbook, London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE.
Armstrong C., Hill M. and Secker, J. (2000), Young people’s perceptions of mental health, „Children & Society”, 14: 60–72.
Balen R. et al. (2006), Involving children in health and social research: “Human becomings” or “active beings”?, „Childhood”, vol. 13, p. 29–48.
Beck U. (1992), Risk Society: Towards a New Modernity, London: Sage.
Boratyńska M. (2012), Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania, Warszawa: Instytut Problemów Ochrony Zdrowia.
Buliński T. (2002), Człowiek do zrobienia: jak kultura tworzy człowieka, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Cervinkova H., B.D. Gołębniak, eds., (2010), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
Christensen P., A. Prout (2002), Working with ethical symmetry in social research with children, “Childhood”, vol. 9, p. 477–497.
Christensen P., A. James (2008), Childhood diversity and commonality: Some methodological insights, in: P. Christensen, A. James, eds., Research witch children: Perspectives and practices, Abington, New York: Routledge.
Clark, A., 2008, Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension, New York: Oxford University PressCocks A. J. (2006), The ethical maze: finding an inclusive path towards gaining children’s agreement to research participation, “Childhood”, vol. 13, p. 247–266.
Connolly P. (2008), Race, gender and critical reflexivity in research with young children, in: P. Christensen, A. James, eds., Research witch children: Perspectives and practices, Abington, New York: Routledge.
Coyne I. et al. (2009), Research with hospitalized children: ethical, methodological, and organizational challenges, „Childhood”, vol. 16, p. 413-429.
Curran T., K. Runswick-Cole, eds., (2013), Disabled Children’s Childhood Studies: Critical Approaches in a Global Context, Palgrave, Macmillan.
Czech B. (2011), Pojęcie dobra dziecka, in: Kazimierz Piasecki, ed., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 5., Warszawa: LexisNexis.
Deleuze G., F. Guattari (2004), A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia, London, NY: Continuum.
Diasio N., D. Cozzi (2014), Competence, subjectivity and empowerment. Epistemological issues about children bodies, health, and chronic illness (diabetes), conference paper, Values of childhood and childhood studies, Oulu 7-9 May
Domaradzki J. (2012), Genetyka, prywatyzacja ryzyka i polityka kozła ofiarnego, „Diametros” 32 (June), http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam32domaradzkien.PDF.
Dworkin R. W. (2000), The New Gospel of health, „The Public Interest”, vol. 141, p. 77-90.
Dzieci się liczą. Informacje o stanie zagrożenia bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce (2011), in: M. Sajkowska, ed., „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”  nr 3 (36).
Elden S. (2013), Inviting the messy: Drawing methods and children’s voices, „Childhood” vol. 20, 1, p. 66-81.
Emond R. (2005), Ethnographic research methods with children and young people, in: S. Greene, D. Hogan, eds., Researching children’s experience, Los Angeles, London, New Delhi: SAGE.
Fingerson L. (2005), Agency and body in adolescent menstrual talk, „Childhood”, vol. 12, p. 91-110.
Foucault M. (1998), Nadzorować i karać: narodziny więzienia, Warszawa: Fundacja Altheia.
Gallacher L., Gallagher M. (2008), Methodological immaturity in childhood research? Thinkin’ through „Participatory methods”, „Childhood” vol. 15, p. 499-516.
Greene S., M. Hill (2005), Researching children’s experience: methods and methodological issues, in: S. Greene, D. Hogan, eds., Researhing children’s experience,  London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore: SAGE.
Harder M., K. Christensson, M. Soderback (2013), Four-year-old children negotiaition strategies to influence and deal with a Primary Child Health Care situation, „Children and Society” vol. 27, p. 35-47.
Hardman Ch. (2001), Can there be an anthropology of children?, „Childhood”, vol 8, p. 501-517.
Hennesy E., C. Heary (2005), Exploring children’s views through focus groups, in: S. Greene, D. Hogan, eds., Researching children’s experience, Los Angeles, London, New Delhi: SAGE.
Homlberg Ch. (2007), Researching Breast Cancer: Understanding Sameness and Otherness, in: Lammer, C., Sawchuk, K., Pichler, C. (eds.), Verkörperungen – Embodiment. Löcker-Verlag, Wien.
Horschelmann K., R. Colls, eds., (2010), Contested Bodies of Childhood and Youth, Palgrave Macmillan.
Howson A. (2007), The Body in Society. An Introduction, Polity Press: Cambridge.
Hunleth J. (2011), Beyond on or with: questioning power dynamics and knowledge production in „child-oriented” research methodology, “Childhood” vol. 18 (1), p. 81-93.
Ignasi C. (2009), Progressivity and participation: children’s management of parental assistence in paediatric chronic pain encounters, „Sociology of Health and Illness”, vol. 31 (6), p. 872-878.
Jacyno M., A. Szulżycka (1999), Dzieciństwo: doświadczenie bez świata, Oficyna Naukowa, Warszawa.
James A. (2007), Voice to children’s voices: practices and problems, pitfalls and potentials, “American Anthropologist”, vol. 109, nr. 2, p. 261-272.
James A., A. James (2008a), Changing childhood in the UK: Reconstructing discourses of „risk” and „protection”, in: A. James, A. James, eds., European childhoods:  Cultures, politics and childhoods in Europe, Hampshire, New York: Macmillan Palgrave.
James A., A. James (2008b), Key concepts in childhood studies, Los Angeles: SAGE.
James A., C. Jenks, A. Prout (1998), Theorizing childhood, London: Polity Press.
Jankowska A. K. (2011), Komunikacja lekarz‒pacjent w pediatrii, in: J. Hartman, M. Waligóra, eds., Etyczne aspekty decyzji medycznych, Warszawa: Wolters Kluwer.
Jans M. (2004), Children as citizens: towards a contemporary notion of child participation, “Childhood” vol. 11 (27), p. 27–44.
Kelle H. (2010), „Age-appropriate development” as measure and norm: an ethnographic study of the practical anthropology routine paediatric checkups, „Childhood”, vol. 17, s. 9‒25.
Konwencja… (1991), Konwencja o prawach dziecka, Dz.U. nr 120, poz. 526, dostępne pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=7C7086673B36473092863DE19E7D479B?id=WDU19911200526&type=2.
Lee N. (2005),Childhood and human value: Development, separation and separability, Maidenhead, Berkshire: Open University Press
Lemke T. (2010), Biopolityka, Warszawa: Sic!.
Lupton D. (2013), Infant embodiment and interembodiment. A review of sociocultural perspectives, „Childhood” vol. 20 (1), p. 37-50.
Maciejewska-Mroczek E. (2012), Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka, Kraków: Universitas.
Mayall B. (2008), Conversations with children: working with generational issues, in: P. Ch., A. James, eds., Research witch children: Perspectives and practices, Abington, New York: Routledge.
Monk D. (2008), Dzieciństwo i prawo. W czyim „najlepiej pojętym interesie”?, w: M. J. Kehily, (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, Kraków: WAM.
Montgomery H. (2013), Interventions and ideologies, in: H. Montgomery, ed., Local childhoods, global issues, Bristol: Policy Press.
Morgan M. et al. (2002), Hearing children’s voices: methodological issues in conducting focus groups with children aged 7 –11 years, “Qualitative Research”, vol. 2, p. 5–20.
O’Kane C. (2008), The Development of participatory techniques: facilitating children’s views about decisions which affect them, in: P. Christensen, A. James, eds., Research witch children: Perspectives and practices, Abington, New York: Routledge.
Qvortrup J. (2008), Macroanalysis of childhood, in: Pia Christensen, Allison James, eds., Research witch children: Perspectives and practices, Abington, New York: Routledge.
Penkala-Gawęcka D., ed., (2010), Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i  leczenie w  perspektywie antropologii medycznej, Poznań: Biblioteka Telgte.
Penkala-Gawęcka D., I. Main, A. Witeska-Młynarczyk, eds., (2012), W zdrowiu i  chorobie… z  badań antropologii medycznej i  dyscyplin pokrewnych, Poznań: Biblioteka Telgte.
Pole Ch. (2007), Researching children and fashion: an embodied ethnography, „Childhood”, vol. 14, 67–84.
Porcellato L. et al. (2005), A longitudinal study exploring Liverpool primary schoolchildren’s perspectives on smoking, „Childhood”, vol. 12, p. 425-443.
Powell M. A., A. B. Smith (2009), Children’s participation rights in research, „Childhood”, vol. 16, p. 124-142
Punch S. (2002), Research with children. The same or different from research with adults?, „Childhood”,  vol. 9, p. 321-341.
Radkowska-Walkowicz M., Wierciński H., Etnografie biomedycyny, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014 (w druku)
Stainton Rogers W. (2008), Promocja lepszego dzieciństwa: konstrukcje troski o dziecko, in: M.J. Kehily, ed., Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, Kraków: WAM.
Strong P.M. (1979), The ceremonial order of clinic: parents, doctors and medical bureaucracies, London and Boston: Routledge and Kegan Paul.
Vaele A. (2005), Creative methodologies in participatory research with children, in: Sheila Greene, Diane Hogan, eds., Researching children’s experience, Los Angeles, London, New Delhi: SAGE.
Waligóra M. (2011), Prawo dziecka do odmowy udziału w eksperymencie medycznym, in: J. Hartman, M. Waligóra, eds., Etyczne aspekty decyzji medycznych, Warszawa: Wolters Kluwer.
Waligóra M., Dranseika V., Piasecki J. (2014), Child’s assent in research: age treshold or personalization?, BMC Medical Ethics 15: 44.
Woodhead M., D. Faulkner (2008), Subjects, objects or participants? Dilemmas of psychological research with children, in: P. Christensen, A. James, eds., Research witch children: Perspectives and practices, Abington, New York: Routledge.
Warming H. (2011), Getting under their skins? Accessing young children’s perspectives through ethnographic fieldwork, „Childhood”, vol. 18, p. 39-53.