Metody badawcze

Projekt opiera się na triangulacji różnorodnych metod badawczych. Pierwszy etap badań będzie poświęcony analizie debat i dyskursów dotyczących otyłości wśród dzieci w Polsce. Będę analizować różnego rodzaju dokumenty rządowe i międzynarodowe, jak i teksty i dyskusje medialne. Inna część moich badań będzie poświęcona wywiadom eksperckim. Przeprowadzę serię wywiadów z lekarzami, żywieniowcami, dietetykami i psychologami, aby zrozumieć ich punkt widzenia na problem otyłości.

W drugim etapie badań przyjrzę się bezpośrednim i codziennym praktykom i doświadczeniom związanym z otyłością dzieci. Chciałabym przeprowadzić badania etnograficzne z rodzinami, w których dzieci mogą być lub są zdiagnozowane jako mające nadwagę lub otyłe według medycznych standardów. Skoncentruję się na grupie dzieci w wieku 6 – 12 lat, uczęszczających do szkoły podstawowej. Badania te będą opierały się na obserwacjach życia codziennego oraz wywiadach pogłębionych z rodzicami, dziadkami, jeśli są oni zaangażowani w opiekę nad badania etnograficzne wśród rodzin wnukami, oraz dziećmi. Włączanie dzieci w proces badania, zgodnie z podejściem childhood studies, jest szczególnie ważnym elementem moich badań.

Planuję także przeprowadzić badania etnograficzne na jednym z obozów odchudzających dla dzieci, które organizowane są w Polsce. Umożliwiłoby mi to poznanie praktyk związanych z procesem odchudzania, nieodłącznym elementem doświadczeń związanych z otyłością.

W swoich badaniach będę opierać się i odwoływać do wytycznych Kodeksu Etycznego Polskiej Akademii Nauk oraz wskazań etycznych Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów. Będę się także opierać na literaturze dotyczącej etycznych i metodologicznych aspektów pracy z dziećmi rozwiniętej przez childhood studies.