China Mills

dr China Mills,  University of Sheffield, w Warszawie i Lublinie

4-8 czerwca, Warszawa
Poniedziałek 4 czerwca, godz. 18:oo, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Plac Marie Curie-Skłodowskiej 4, Lublin, sala obrad Rady Wydziału FiS UMCS
Built for expansion: the psychosocial life of diagnostic algorithms in the quantification and digitalization of mental health
Wykład w języku angielskim

Wtorek 5 czerwca, godz. 11:oo, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, ul. Narutowicza 12, Lublin
Dead people don’t claim: the psychopolitics of UK welfare reform suicides
Wykład tłumaczony na język polski

Środa 6 czerwca, godz. 8:oo, Warszawski Dom pod Fontanną, ul. Nowolipki 6a, Warszawa
Wizyta
11:00-12:30 – Warszawski Dom pod Fontanną otwarty dla wszystkich zainteresowanych

Czwartek 7 czerwca, godz. 11:oo-14:oo, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, ul. Żurawia 4, Warszawa, sala 104
Dzieci, młodzież i zdrowie psychiczne: obszary badawcze, metodologia, etyka (wprowadzenie)
Warsztaty prowadzone w języku angielskim przez Chinę Mills i Annę Witeska-Młynarczyk
Otwarte dla wszystkich zainteresowanych
Zapisy do 31 maja 2018 na adres: anna.witeska@gmail.com

Piątek 8 czerwca, godz. 9:45, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, ul. Żurawia 4, Warszawa, sala 104
Built for expansion: the psychosocial life of diagnostic algorithms in the quantification and digitalization of mental health
Wykład w języku angielskim

Piątek 8 czerwca, godz. 15:oo-17:oo, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, INiP, ul. Grottgera 25 a, Warszawa
Ubóstwo a zdrowie psychiczne
Spotkanie otwarte, tłumaczone na język polski

Pobierz program

Dr China Mills, University of Sheffield, UK:

  • Redaktorka serii „Therapeutic Cultures” wydawnictwa Routledge
  • Kierowniczka dwóch projektów badawczych finansowanych przez British Academy (prowadzonych razem z Dr Evą Hilberg i Dr Elise Klein): „Psy-technologies as global assemblage: histories and social lives of quantification and digitalization in three former countries of the British Empire”, „Changing behaviour through technology: therapeutic culture and the digital revolution”
  • Członkini the Sheffield Centre for Critical Psychology and Education oraz the Sheffield Institute for International Development
  • Aktywistka Hearing Voices Network
  • Autorka książki „Decolonizing Global Mental Health: the Psychiatrization of the Majority World” (Routledge)

Wizyta Chiny Mills w Polsce jest organizowana w ramach grantu Anny Witeska-Młynarczyk Dziecko z ADHD. Etnografia zaburzenia z wykorzystaniem perspektywy childhood studies finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie FUGA (2015/16/S/HS3/00150). Pobyt badaczki w Polsce objęty został patronatem fundacji Otwarte Spotkania Filozoficzno-Psychiatryczne (OSF-P).