dane

Źródło finansowania: NCN
Nazwa programu: Opus
Nr grantu: 2017/27/B/HS3/00645
Nr wewnętrzny UW: 5795
Nr umowy: UMO-2017/27/B/HS3/00645
Termin rozpoczęcia: 2 lipca 2018
Termin zakończenia: 1 lipca 2023
Wysokość dofinansowania: 1 522 970 zł
Kierownik grantu: dr Ewa Maciejewska-Mroczek
Wykonawcy:
Lider grantu: IEiAK UW