metody

Badanie będzie prowadzone metodami jakościowymi, w tym metodami partycypacyjnymi w badaniach z dziećmi (związanych z działaniami artystycznymi i aktywnościami opartymi na współpracy). Podstawę projektu tworzyć będzie badanie partycypacyjne z dziećmi w dwóch grupach wiekowych:

1. dzieci 5–6 lat
2. dzieci 7–10 lat.
Poza tym zostanie przeprowadzone badania z dorosłymi, pracującymi z dziećmi podczas pandemii.

Badanie będzie prowadzone za pomocą różnych metod. Poza wymienionymi wcześniej, będą to obserwacje, analizy dokumentów, analiza treści medialnych, itd. Dzięki temu zostanie zaprezentowana wielowarstwowa, bogata w treści relacja z dziecięcych doświadczeń pandemii COVID-19. 3