O NAS

Jesteśmy badaczkami reprezentującymi różne dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Naszym celem jest  refleksja nad współczesnym dzieciństwem, prowadzenie interdyscyplinarnych badań opisujących rolę dzieci w tworzeniu społeczeństwa.