ZDROWIE


Projekt Zdrowie w opiniach dzieci – ujęcie childhood studies, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Pomysł realizacji badań wynikł z rozpoznania istotności podejmowanej problematyki, a jednocześni braku proponowanej przez nas perspektywy w dotychczasowych polskich badaniach społecznych. Badania opierać się będą z jednej strony na metodologii childhood studies, z drugiej na doświadczeniach antropologii medycyny.

Dodaj komentarz