dane

Źródło finansowania: NCN
Nazwa programu: Opus
Nr grantu: 2020/37/B/HS3/01114
Nr wewnętrzny UW: 6495
Nr umowy: UMO-2020/37/B/HS3/01114
Termin rozpoczęcia: 1 marca 2021
Termin zakończenia: 29 lutego 2024
Wysokość dofinansowania:  614 923 zł
Kierownik grantu: dr Maria Reimann
Lider grantu: IEiAK UW