OTYŁOŚĆ

Projekt Jedzenie drożdżówki jako problem społeczny – etnograficzne badanie dziecięcej otyłości w Polsce jest finansowany w ramach grantu FUGA przez Narodowe Centrum Nauki (2016/20/S/HS3/00310). Biorąc za punkt wyjścia dyskusje dotyczące żywienia w szkołach, których obiektem stały się drożdżówki, projekt ma na celu analizę dyskursów i debat związanych z dziecięcą otyłością, jak i zrozumienie tego, jak nadwagi i otyłości doświadczają dzieci i ich rodziny.

Czytaj więcej:
cel
dane
metody badawcze
literatura