Dane

NOWE TECHNOLOGIE REPRODUKCYJNE – PERSPEKTYWA CHILDHOOD STUDIES

Źródło finansowania: NCN
Nazwa programu: Sonata Bis
Nr grantu: 2012/07/E/HS3/01024
Nr wewnętrzny UW: Gr-4436
Nr umowy: UMO-2012/07/E/HS3/01024
Termin rozpoczęcia: 3 lipca 2013
Termin zakończenia: 2 lipca 2018
Wysokość dofinansowania: 576 112 zł
Kierownik grantu: dr Magdalena Radkowska-Walkowicz
Wykonawca: dr Ewa Maciejewska-Mroczek, Anna Krawczak, Maria Reimann, Dorota Gawlikowska
Lider grantu: IEiAK UW
Partnerzy grantu:
Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”
Fundacja MaMa
Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu