Zespół

magda_radkowska_walkowiczdr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, prof. ucz. 
Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Doktor socjologii, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W pracy naukowej interesuje się antropologią medycyny, szczególnie nowymi technologiami reprodukcyjnymi, kulturowymi wymiarami pokrewieństwa, genetyki, dzieciństwa i nastoletniości. Autorka wielu publikacji w czasopismach naukowych, autorka książek „Od Golema do Terminatora”, „Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej” oraz redaktorka kilku antologii tekstów. Do 2008 r. redaktor naczelna czasopisma kulturalno-społecznego (op.cit.,). Członkini Komitetu Bioetyki PAN. Prodziekan ds. badań naukowych Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW. Mama dwóch synów.
więcej tu

ewadr hab. Ewa Maciejewska-Mroczek Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Doktor socjologii, polonistka i amerykanistka. Kieruje Interdyscyplinarnym Zespołem Badań nad Dzieciństwem działającym na UW. W pracy naukowej interesuje się miejscem i rolą dzieci we współczesnej kulturze, a w szczególności tym, jak realizowane jest ich prawo do bycia wysłuchanymi i do współtworzenia społeczeństwa. Autorka książki „Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka”. W przeszłości pracowała z dziećmi jako lektorka, opiekunka w świetlicy środowiskowej, wychowawczyni i kierowniczka kolonii. Prywatnie mama trojga dzieci.

DSC_6421 (1)dr Anna Krawczak Członkini Stowarzyszenia na rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN, którego była przewodniczącą, oraz Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem. Członkini European Society of Human Reproduction and Embryology. Autorka książki „In vitro. Bez strachu, bez ideologii”. Współautorka książki „Drogi ku płodności”, autorka wielu tekstów poruszających tematykę niepłodności. W swojej pracy koncentruje się na poprawie sytuacji pacjentek i pacjentów. 

 

mariadr Maria Reimann (1982-2023) Antropolożka, badaczka. Doktorat obroniła na wydziale nauk społecznych Uniwersytetu w Amsterdamie (Faculty of Social and Behavioural Sciences, UvA). W pracy naukowej interesowała się rodziną i tym, jak ludzie układają sobie bliskie relacje i jak o tym mówią. Pracowała z dziećmi jako nauczycielka angielskiego i stażystka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży fundacji „Dzieci Niczyje”. Autorka książki  „Nie przywitam się z państwem na ulicy. Szkic o doświadczaniu niepełnosprawności”.
Bibliografia naukowa Marii tutaj: link

ania_wmdr hab. Anna Witeska-Młynarczyk Jest antropolożką, pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ramach studiów doktoranckich na University College London, na wydziale Antropologii, studiowała specyfikę polskiej pamięci okresu komunizmu. Wyszła z tego monografia/etnografia Evoking Polish Memory: State, Self and the Communist Past in Transition. Studiowała też interdyscyplinarnie, choć zawsze wokół antropologii, na Sabanci University w Istambule oraz na Central European University w Budapeszcie. Interesuje się antropologią medyczną, a w szczególności psychiatrią dzieci i młodzieży oraz praktyką uważności (mindfulness), pamięcią i autoetnografią. Jest redaktorką antologii Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży. Wybór tekstów  oraz autorką Dziecięcych doświadczeń ADHD. 

dr Zofia Boni Antropozosialożka i socjolożka. Jest adiunktem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Doktorat obroniła na wydziale antropologii i socjologii w School of Oriental and African Studies, University of London. Jej projekt doktorski, częściowo realizowany w ramach grantu Preludium z NCN, dotyczył negocjacji wokół żywienia dzieci w Warszawie. Badania etnograficzne obejmowały rodziny, szkoły podstawowe, instytucje państwowe, firmy produkujące jedzenie oraz zajmujące się marketingiem, organizacje pozarządowe oraz media. Poza licznymi grupami dorosłych, przede wszystkim była zainteresowana tym, co dzieci w wieku 6 – 12 lat myślą o jedzeniu i jakie są ich doświadczenia. Prowadziła projekt badawczy, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Fuga, poświęcony dziecięcej otyłości w Polsce. 

 

 

dr hab. Marta Rakoczy, prof.ucz. Kulturoznawczyni, filozofka, adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej UW. Zajmuje się antropologią pisma, antropologią edukacji oraz kulturowymi studiami nad dzieciństwem. Mama Jadzi i Marysi. Autorka niedawno opublikowanej w serii Dzieci/granice/etnografie książki Polityki pisma. Szkice plenerowe z pajdocentrycznej nowoczesności (Warszawa 2018). Obecnie pracuje nad książką poświęconą roli praktyk piśmiennych w pedagogice Korczakowskiej.