Zespół

magda_radkowska_walkowicz dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz
Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, jest adiunktem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Doktor socjologii, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W pracy naukowej interesuje się antropologią medycyny, szczególnie nowymi technologiami reprodukcyjnymi, kulturowymi wymiarami pokrewieństwa, genetyki, dzieciństwa i macierzyństwa. Autorka wielu publikacji w czasopismach naukowych, autorka książek „Od Golema do Terminatora”, „Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej” oraz redaktorka kilku antologii tekstów. Do 2008 r. redaktor naczelna czasopisma kulturalno-społecznego (op.cit.,). Prywatnie mama dwóch synów. Publikacje: zob. w PBN

ewadr Ewa Maciejewska-Mroczek Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Doktor socjologii, polonistka i amerykanistka. Kieruje Interdyscyplinarnym Zespołem Badań nad Dzieciństwem działającym na UW. W pracy naukowej interesuje się miejscem i rolą dzieci we współczesnej kulturze, a w szczególności tym, jak realizowane jest ich prawo do bycia wysłuchanymi i do współtworzenia społeczeństwa. Autorka książki „Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka”. W przeszłości pracowała z dziećmi jako lektorka, opiekunka w świetlicy środowiskowej, wychowawczyni i kierowniczka kolonii. Prywatnie mama trojga dzieci.

DSC_6421 (1)Anna Krawczak Pracuje w Stowarzyszeniu na rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN, którego była przewodniczącą. Doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem. Członkini European Society of Human Reproduction and Embryology. Autorka książki „In vitro. Bez strachu, bez ideologii”. Współautorka książki „Drogi ku płodności”, autorka wielu tekstów poruszających tematykę niepłodności. W swojej pracy koncentruje się na poprawie sytuacji pacjentek i pacjentów. Prywatnie matka dwóch synów.

 

mariaMaria Reimann Antropolożka, badaczka, pisze doktorat na Uniwersytecie Amsterdamskim. W pracy naukowej interesuje się rodziną i tym, jak ludzie układają sobie bliskie relacje i jak o tym mówią. W przeszłości pracowała z dziećmi jako nauczycielka angielskiego i stażystka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży fundacji „Dzieci Niczyje”. Ma dziesięcioletniego syna.

ania_wmdr Anna Witeska-Młynarczyk Jestem antropologiem społecznym, adiunktem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gościnnie z trzyletnim grantem Fuga przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki czerpię z doświadczenia i wiedzy Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Badań nad Dzieciństwem na Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej studiowałam specyfikę polskiej pamięci okresu komunizmu w ramach studiów doktoranckich na University College London, na wydziale Antropologii. Wyszła z tego monografia/etnografia Evoking Polish Memory: State, Self and the Communist Past in Transition. Studiowałam też interdyscyplinarnie, choć zawsze wokół antropologii, na Sabanci University w Istambule oraz na Central European University w Budapeszcie. Obecnie najmocniej interesuję się antropologią medyczną, a w szczególności psychiatrią dzieci i młodzieży oraz praktyką uważności (mindfulness).

 

dr Zofia Boni Antropozosialożka i socjolożka. Jest adiunktem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Doktorat obroniła na wydziale antropologii i socjologii w School of Oriental and African Studies, University of London. Jej projekt doktorski, częściowo realizowany w ramach grantu Preludium z NCN, dotyczył negocjacji wokół żywienia dzieci w Warszawie. Badania etnograficzne obejmowały rodziny, szkoły podstawowe, instytucje państwowe, firmy produkujące jedzenie oraz zajmujące się marketingiem, organizacje pozarządowe oraz media. Poza licznymi grupami dorosłych, przede wszystkim była zainteresowana tym, co dzieci w wieku 6 – 12 lat myślą o jedzeniu i jakie są ich doświadczenia. Obecnie prowadzi kolejny projekt badawczy, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Fuga. Projekt ten jest poświęcony dziecięcej otyłości w Polsce.

 

 

 

Dorota Gawlikowska Psycholog kliniczny zdrowia, z doświadczeniem zawodowym w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą zdrowymi, uczącymi się w szkole podstawowej i gimnazjum, a także chorującymi na choroby nowotworowe i leczonymi w Centrum Onkologii w Warszawie. W okresie pracy w Centrum Onkologii współprowadziła także grupy Balinta dla personelu medycznego. Obecnie pracuje również z osobami cierpiącymi z powodu niepłodności, prowadząc warsztaty psychoedukacyjne oraz spotkania indywidualne dla leczących się par. Prywatnie matka dwojga nastoletnich dzieci.

Anna Cierpka
Psycholog, doktor habilitowany, pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy naukowej interesuje się rodziną jako środowiskiem rozwoju i wychowania oraz tematyką narracji. Autorka wielu artykułów poświęconych psychologii narracyjnej, współredaktor książek „Narracja: koncepcje i badania psychologiczne” oraz „Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza”. Autorka książki „Tożsamość i narracje w relacjach rodzinnych”. W praktyce psychologicznej (Centrum Pomocy Profesjonalnej, Warszawa) wykorzystuje założenia terapii systemowej, pracując indywidualnie z dorosłymi i młodzieżą. Zajmuje się także terapią rodzinną i terapią par w ujęciu systemowym. Prywatnie matka dwojga dzieci i żona.

 

Dodaj komentarz