Współpracownicy

dr Małgorzata Rajtar, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. Maria Boratyńska dr hab. nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski) – specjalista w zakresie prawa cywilnego i prawa medycznego, współautorka m.in. pionierskiej pracy „Prawa pacjenta” (2001) oraz monografii „Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania” (2012) oraz licznych artykułów o tematyce prawa medycznego; na stałe związana z kwartalnikiem „Prawo i Medycyna”; prowadzi wykłady z prawa medycznego na Uniwersytecie Warszawskim i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Dodaj komentarz