Współpracowniczki

dr Małgorzata Rajtar, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk

Anna Chowaniec – doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Zajmuje się przede wszystkim antropologią medyczną, społecznymi kontekstami chorób rzadkich, niepełnosprawnością i childhood studies, W latach 2014-2015 prowadziła badania wśród rodzin, w których urodziło się dziecko z zespołem Downa. Za swoją pracę magisterską pod tytułem „Zespół Downa. Doświadczenie matek i negocjacje z nowoczesnością” (napisaną pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz) otrzymała wyróżnienie w XXI Edycji Konkursu prac magisterskich im. J.J.Lipskiego. Od 2016 roku zajmuje się badaniem rodzin dzieci z rzadkimi chorobami metabolicznymi (LCHADD i fenyloketonuria), które to badania finansowane są dzięki grantowi NCN w ramach programu Opus (kierownik grantu dr hab. Małgorzata Rajtar, PAN) oraz stypendium Max Planck Institute of Social Anthropology.

prof. Maria Boratyńska dr hab. nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski) – specjalista w zakresie prawa cywilnego i prawa medycznego, współautorka m.in. pionierskiej pracy „Prawa pacjenta” (2001) oraz monografii „Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania” (2012) oraz licznych artykułów o tematyce prawa medycznego; na stałe związana z kwartalnikiem „Prawo i Medycyna”; prowadzi wykłady z prawa medycznego na Uniwersytecie Warszawskim i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Dorota Gawlikowska Psycholog kliniczny zdrowia, z doświadczeniem zawodowym w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą zdrowymi, uczącymi się w szkole podstawowej i gimnazjum, a także chorującymi na choroby nowotworowe i leczonymi w Centrum Onkologii w Warszawie. W okresie pracy w Centrum Onkologii współprowadziła także grupy Balinta dla personelu medycznego. Obecnie pracuje również z osobami cierpiącymi z powodu niepłodności, prowadząc warsztaty psychoedukacyjne oraz spotkania indywidualne dla leczących się par. Prywatnie matka dwojga nastoletnich dzieci.

Anna Cierpka
Psycholog, doktor habilitowany, pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy naukowej interesuje się rodziną jako środowiskiem rozwoju i wychowania oraz tematyką narracji. Autorka wielu artykułów poświęconych psychologii narracyjnej, współredaktor książek „Narracja: koncepcje i badania psychologiczne” oraz „Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza”. Autorka książki „Tożsamość i narracje w relacjach rodzinnych”. W praktyce psychologicznej (Centrum Pomocy Profesjonalnej, Warszawa) wykorzystuje założenia terapii systemowej, pracując indywidualnie z dorosłymi i młodzieżą. Zajmuje się także terapią rodzinną i terapią par w ujęciu systemowym. Prywatnie matka dwojga dzieci i żona.