Metody badawcze

Podczas trwających 12 miesięcy badań terenowych, będę pracowała w 6 rodzinach dzieci ze zdiagnozowanym ADHD jako opiekunka. Będę prowadziła obserwację uczestniczącą w rodzinach, przeprowadzę pogłębione wywiady z rodzicami. Najwięcej czasu spędzę oczywiście z dziećmi.

Badanie zakłada istotność stosowania specyficznej metodologii w pracy z dziećmi t.j. użycia zestawu narzędzi, które wydadzą się dzieciom atrakcyjne, pomogą im się zaangażować w badanie i dadzą im możliwość wyrażania siebie za pomocą różnych języków oraz instrumentów najbliższych ich codziennym praktykom. W trakcie badania będę tworzyć razem z każdym dzieckiem jego reprezentację ADHD w formie małej książki. Będzie ona zawierać materiał stworzony podczas tematycznych prac plastycznych np. moja mapa ADHD (kolaż), dzień z perspektywy mojego ciała (rysunek), przygody mojego leku na ADHD (rysunek), ukierunkowanych gier i zabaw (prace z zestawami tematycznymi klocków – lekarz, szkoła), nagrań wywiadów z dzieckiem jako ekspertem o ADHD dzielącym się wiedzą o ADHD z innymi dziećmi oraz z dorosłymi, fotografii świata materialnego, rozmów o zrobionych zdjęciach.

Przy realizacji drugiego celu badawczego tj. analizy szerszego kontekstu społeczno-kulturowego warunkującego doświadczenia ADHD, będę się opierać na klasycznych metodach etnograficznych (wywiad etnograficzny np. z psychiatrami dziecięcymi, nauczycielami, przedstawicielami farmaceutycznymi; obserwacja uczestnicząca np. w szkołach na zajęciach czy podczas rad pedagogicznych) poszerzonych o analizę dyskursu (np. medialnego), konwersacji, dokumentów i dokumentów-w-działaniu (np. dokumentów diagnostycznych).

Badanie przeprowadzone zostanie zgodnie ze wskazaniami etycznymi Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów (EAA).