Cel

Główne pytanie, jakie zadajemy sobie, brzmi: jak to jest być dzieckiem urodzonym dzięki nowym technologiom reprodukcyjnym w Polsce? Interesuje nas to, jak i czy dzieci, które wiedzą o tym, że zostały poczęte dzięki technologiom takim jak in vitro, włączają ten fakt w swoją narrację tożsamościową, myślenie o swoim miejscu w rodzinie i postrzeganie pokrewieństwa.

Mając na uwadze wszelkie zalecenia etyczne w tym względzie, będziemy starać się zbadać także to, jaki wpływ na konceptualizację rzeczywistości i własnej osoby przez dzieci mają dyskursy medialne i opinia środowiska nt. nowych technologii reprodukcyjnych. Interesować nas będą także znaczenia nadawane nowym technologiom reprodukcyjnym przez rodziny dzieci i lekarzy.