Dane

ZESPÓŁ TURNERA – WZORY SOCJALIZACJI I ZARZĄDZANIE CIELESNOŚCIĄ W SYTUACJI CHOROBY PRZEWLEKŁEJ. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE

Źródło finansowania: NPRH
Nazwa programu: Rozwój 2b
Nr grantu: 2bH 15 0137 83
Nr wewnętrzny UW: PH-101
Nr umowy: 0137/NPRH4/H2b/83/2016
Termin rozpoczęcia: maj 2016
Termin zakończenia: kwiecień 2019
Wysokość dofinansowania: 662 368 zł
Kierownik grantu: dr Magdalena Radkowska-Walkowicz
Wykonawczynie: mgr Anna Krawczak, dr hab. n. med Anna Kucharska, dr Ewa Maciejewska-Mroczek, dr Małgorzata Rajtar, mgr Maria Reimann,
Lider grantu: IEiAK UW
Partnerzy grantu:
1. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2. Klinika Pediatrii i Endokrynologii, I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
3. Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcie w Zespole Turnera, Poznań
4. Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem Turnera, Warszawa
5. Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”, Warszawa