Otwarte wykłady i seminaria

W roku 2024 zapraszamy na seminaria w wybrane środy o g. 13.30 w sali 321 na ul. Żurawiej 4 (Warszawa). Osoby zainteresowane uczestnictwem online prosimy o kontakt mailowy (m.walkowicz@uw.edu.pl).

Seminaria IZBnD w 2024 r.:

24.01     Celina Kamecka-Antczak: Tożsamość obywatelska osób z niepełnosprawnością intelektualną: raport z badania/ działania w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy

07.02     Justyna Deszcz-Tryhubczak: Posthumanistyczne i nowomaterialistyczne badania kultury (dla) dzieci i młodzieży

21.02     Beata Nessel-Łukasik: Obraz(y) dzieciństwa w muzeach

6.03       Aleksandra Zalewska-Królak: Ciało ciałko proces efekt. Rozmowa na temat metod i technik badawczych

20.03     Barbara Klich-Kluczewska: Wiedza czy uczucia? Sieci eksperckie i inicjatywy na rzecz modernizacji procesu adopcji w Polsce lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych

3.04       Łukasz Mikołajewski: Głos Marii Reimann. O roli osobistego w tekstach naukowych

10.04     Marleena Mustola: The perfect peer? Ideals concerning children’s peer relationships in Finnish early childhood education and care (ECEC). 

17.04     Paulina Bunio-Mroczek: „Dzieci – miasto – rewitalizacja. Trzy podejścia metodologiczne w badaniach społecznych z udziałem dzieci” – o projekcie. UWAGA! Seminarium w całości online

8.05      Piotr Pławuszewski: „Chcę żyć nadal, również po śmierci!”. O filmie dokumentalnym „Anne Frank Remembered” (reż. Jon Blair, 1995). UWAGA! Seminarium w całości online

22.05     Anna Hoss: Raport to tylko punkt wyjścia. Produkcja dziecięcego głosu w dyskursach „kryzysu polskiej psychiatrii dzieci i młodzieży” na przykładzie akcji „Młode Głowy” 

12.06       Agnieszka Sobolewska: Dziecko w psychoanalizie: ku kulturowej historii pewnej idei UWAGA! Seminarium w całości online

19.06    TBA        

______________________________________________________________________

Ewa Maciejewska-Mroczek, Anna Witeska-Młynarczyk, Anna Krawczak
Adopcja otwarta. Przemiany polityk i doświadczeń
15 grudnia 2021, Pracownia Duży Pokój, online

Adopcja otwarta. Przemiany polityk i doświadczeń

______________________________________________________________________

Macierzyństwo w oderwaniu. Pokaz filmu „Więzi odNowa” i dyskusja
30 listopada 2020, godz. 17.30
Pracownia Etnograficzna, spotkanie online
więcej tu

______________________________________________________________________

Dzieci z nie-miejsc. Kiedy doświadczenie staje się opowieścią
10 grudnia 2020, godz. 17.30
Pracownia Etnograficzna, spotkanie online
więcej tu

______________________________________________________________________

spotkanie z Marią Reimann
autorką książki Nie przywitam się z państwem na ulicy. Szkic o doświadczeniu niepełnosprawności (Wydawnictwo Czarne)
wtorek, 19 listopada 2019, godz. 11.30
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
Żurawia 4, sala 104

______________________________________________________________________

seminarium z Kataríną Slezákovą
Kindergartens ‘Doing’ Difference: Class, Ethnicity, and Early Care in the Czech Republic
5 czerwca 2019 (środa)
godz. 9.30
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
Żurawia 4, sala 319

______________________________________________________________________

Kobiecość i medycyna

Promocja książki Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia

3.06.2019, godz. 18.00
Duży Pokój, ul. Warecka 4/6

Czy medycyna ma gender? Czy kobiety i mężczyźni są równi wobec jej działań? Co można powiedzieć o kulturze i społeczeństwie, obserwując różne choroby dotykające tylko kobiet? Czym w perspektywie antropologicznej jest zespół Turnera? Pretekstem do rozmowy na te tematy jest wydanie książki „Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia” (red. E. Maciejewska-Mroczek, M.Radkowska-Walkowicz, M. Reimann, Oficyna Naukowa 2019).

Gośćmi spotkania będą:
Ilana Löwy – biolożka, historyczka nauki (INSERM: Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale)
Magdalena Radkowska-Walkowicz – antropolożka kultury (IEiAK UW i Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW)
Tomasz Rakowski – lekarz i antropolog kultury (IEIAK UW)

Prowadzenie: Dominika Buczak

więcej tu

______________________________________________________________________

Dzieci/granice/etnografie na Warszawskich Targach Książki


Będziemy w piątek na Warszawskich Targach Książki.
Opowiemy o książkach, które do tej pory zostały opublikowane w serii.
Porozmawiamy o dzieciństwie, biomedycynie, dziewczęcości i kobiecości, zdrowiu i chorobie, piśmienności, ADHD, IVF – a to wszystko w kontekście nowych studiów nad dzieciństwem. Opowiemy, co teraz robimy. Chętnie porozmawiamy o zróżnicowaniu, zadaniach i przyszłości childhood studies.

Serdecznie zapraszamy!
Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem
Oficyna Naukowa
więcej tu

______________________________________________________________________

seminarium z Agnieszką Kościańską
Niepełnosprawność a edukacja seksualna
23 maja 2019 (czwartek)
godz. 11.30
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
Żurawia 4, sala 319

______________________________________________________________________

Promocja książki Dziecięce doświadczenia ADHD

14.05.2019, godz. 17.30
Duży Pokój, ul. Warecka 4/6

Gośćmi spotkania będą:
Magdalena Lubańska (prowadzenie)
Tarzycjusz Buliński
Ewa Maciejewska-Mroczek
Anna Witeska-Młynarczyk
Michał Wróblewski

więcej tu

______________________________________________________________________

Zespół Turnera – perspektywa brytyjska
21 marca 2019 (czwartek)
godz. 17.30
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
Żurawia 4, sala 108

Podczas spotkania wykład wygłosi  Kristine Fearon, brytyjska badaczka zajmująca się społecznym wymiarem zespołu Turnera,

Tracey Connelly z organizacji Ragdolls UK opowie o aktywizmie osób
z zespołem Turnera w Wielkiej Brytanii (połączymy się przez skype).

Wystąpienia będą tłumaczone na język polski. Spotkanie otwarte, przeznaczone dla osób z ZT, rodziców dzieci z ZT, lekarzy, psychologów, praktyków i wszystkich zainteresowanych.

______________________________________________________________________

Promocja książki Polityki pisma. Szkice plenerowe z pajdocentrycznej nowoczesności

18.01.2019, godz. 17.00
Duży Pokój, ul. Warecka 4/6

Czy można mówić, że dysleksja ma negatywny wpływ na rozwój intelektualny, skoro prawdopodobnie cechowała takich „geniuszy z oślej ławki”, jak Andersen, Edison, Mickiewicz, Einstein czy Churchill? Jak zabawki edukacyjne realizują różne wymiary polityki pisma, nawet wówczas gdy pozornie dotyczą dzieci nie poddanych jeszcze „właściwemu” treningowi alfabetyzacji? Czy tendencje kontrtekstowe i kontrpiśmienne prowadzą do porzucenia idei tekstu jako formy reprezentacji doświadczenia na rzecz alternatywnych form ekspresji?

 

Gośćmi spotkania będą:
Magdalena Radkowska-Walkowicz (IEiAK UW)
Grzegorz Godlewski (IKP UW)
Weronika Parfianowicz -Vertun (IKP UW)
oraz Marta Rakoczy (IKP UW)
Spotkanie poprowadzi Anna Witeska-Młynarczyk (IEiAK UW)

______________________________________________________________________

spotkanie z Anną Krawczak
Zespół Turnera i macierzyństwo
14 grudnia 2018 (piątek)
godz. 17.30
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
Żurawia 4, sala 104

Prezentacja dotyczy możliwości rodzicielskich dla kobiet z zespołem Turnera. Jakie są obecne wymagania prawa adopcyjnego? Ile kosztuje procedura in vitro i kto może z niej skorzystać? Czy mrożenie komórek jajowych jest rekomendowanym rozwiązaniem w przy-padku dziewcząt z zespołem Turnera? Czym jest świadoma bezdzietność? Podczas spotkania zajmiemy się szukaniem odpowiedzi na te (oraz inne) pytania. Przewidujemy również czas na dyskusję.

______________________________________________________________________

Dzieci i zdrowie. Jak zrozumieć świat dzieci?

9.10.2018, godz. 14.30
Bemowskie Centrum Kultury
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44

seminarium i warsztaty
Magdalena Radkowska-Walkowicz
Maria Reimann

więcej tu i tu

______________________________________________________________________

Promocja książki Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży. Wybór tekstów

4.10.2018, godz. 17.00
Duży Pokój, ul. Warecka 4/6

Co dzieci i młodzież mówią na temat współczesnych narzędzi i technologii psychiatrycznych?
W jaki sposób rozwój neuronauki zmienia status psychiatrii i życie młodych osób z diagnozami psychiatrycznymi?
Czy związane z zaburzeniami doświadczenia młodych ludzi są różne w zależności od pozycji społecznej, kapitału symbolicznego i ekonomicznego ich rodzin?

Gośćmi spotkania będą:
Tomasz Kot Stowarzyszenie Integracja
Magda Radkowska-Walkowicz IEiAK UW
Marta Rakoczy IKP UW
Jakub Tercz OSF-P
oraz redaktorka książki

więcej tu

______________________________________________________________________

Promocja książki „Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies”

18.06.2018, godz. 18.30
Duży Pokój, ul. Warecka 4/6

Zapraszamy wszystkich, dorosłych i dzieci!

Książka powstała w dwóch wersjach: akademickiej (bardziej dla dorosłych) i dla dzieci.

Książka jest rezultatem prac prowadzonych w ramach projektu „Zdrowie w opiniach dzieci – ujęcie childhood studies”. Podstawowy jego cel to zbadanie wiedzy i opinii dzieci na temat zdrowia. Używając metodologii childhood studies, w tym metod partycypacyjnych wykorzystujących aktywności artystyczne i zabawę, oraz etnograficznych wywiadów pogłębionych i obserwacji uczestniczącej, poznajemy dziecięce narracje i inne formy ekspresji, odnoszące się do sposobów konceptualizowania kategorii związanych z ciałem. Do współtworzenia publikacji zaprosiłyśmy też osoby prowadzące badania związane z dzieciństwem i cielesnością w ramach innych projektów badawczych. Wszystkie one wywodzą się z nurtu childhood studies, stawiającego w centrum zainteresowania dziecko, które tu staje się pełnoprawnym podmiotem procesu badawczego, tak jak w przypadku dorosłych uczestników badań.

Publikacja jest też bodaj pierwszą w Polsce akademicką książką w dwóch wersjach: tradycyjnej, pisanej naukowym żargonem, i dla dzieci, także tych, które brały udział w badaniach.

______________________________________________________________________

dr China Mills,  University of Sheffield, w Warszawie i Lublinie
więcej tu

_______________________________________________________________________

Spotkanie autorskie wokół książki „Dziecko, in vitro, społeczeństwo. Ujęcie interdyscyplinarne” na Warszawskich Targach Książki.
18 maja 2018, godz. 17.30
udział wezmą redaktorki książki: Anna Krawczak, Ewa Maciejewska-Mroczek, Magdalena Radkowska-Walkowicz

_______________________________________________________________________

 

Co to znaczy być „dzieckiem z in vitro” we współczesnej Polsce?
Czy taki sposób poczęcia ma znaczenie?

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna
i Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW
zapraszają na spotkanie z cyklu dzieci / granice / etnografie
promujące książkę
Dziecko, in vitro, społeczeństwo. Ujęcie interdyscyplinarne
(pod red. A. Krawczak, E. Maciejewskiej-Mroczek, M. Radkowskiej-Walkowicz, 2018, Wydawnictwo Oficyna Naukowa).

17 kwietnia 2018 r., wtorek, g. 18.00, 
Duży Pokój, ul. Warecka 4/6, Warszawa

W spotkaniu udział wezmą:
Elżbieta Korolczuk, socjolożka (Uniwersytet Södertörn w Szwecji)
Paweł Łuków, filozof (Uniwersytet Warszawski)
Barbara Szczerba, wiceprzewodnicząca stowarzyszenia Nasz Bocian
dyskusję poprowadzi Agnieszka Kościańska

https://www.facebook.com/events/159795621370555/

_______________________________________________________________________

15 marca 2018, godz. 9.00-12.15

Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem Uniwersytetu Warszawskiego organizuje seminarium prowadzone przez badaczkę pracującą w nurcie nowych studiów na dzieciństwem

dr Rachel Rosen

z University College London. W trakcie spotkania będziemy mieli okazję dyskutować nad kilkoma tekstami z wydanej w tym roku przez UCL Press publikacji, którą Rachel Rosen współredagowała z Katherine Twamley 'Feminism and the politics of childhood: friends or foes?’. Sala 13.
Zapraszamy osoby zainteresowane tematyką do kontaktu. Zgłoszenia proszę nadsyłać do 20 lutego 2018 r. do dr Anny Witeska-Młynarczyk (anna.witeska@gmail.com). Ze względu na formułę spotkania liczba miejsc jest ograniczona.

14 marca o godzinie 10:30

dr Rachel Rosen wygłosi wykład na otwartym seminarium instytutowym IEiAK UW zatytułowany 'An absent presence: Separated child migrants’ caring practices in the fortified neoliberal state’.
Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

_____________________________________________

1 marca 2018, godz. 16.45

zapraszamy na seminarium naukowe

Dziecko-pacjent i jego prawa 

gościem będzie

Michał Kubalski

radca prawny, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
ul. Żurawia 4, sala 108

__________________________________________________

 

prof. Valerie Walkerdrine
25-26 października 2017

25/10:  wykład otwarty: I just wanna be a woman: some not so simple ways. Class, femininity and affective entanglement
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
ul. Żurawia 4, Warszawa, sala 108

26/10,11.00: warsztat: Body, sexuality, adolescence – conducting research with youth
Zainteresowanych prosimy o kontakt: m.walkowicz@uw.edu.pl

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
ul. Żurawia 4, Warszawa

zespol

Spotkanie dla par oczekujących dziecka i rodzin powstałych dzięki leczeniu niepłodności

Prowadzenie: Dorota Gawlikowska

Spotkanie odbędzie się 15 października 2017 roku (niedziela) w godz. 10:00 – 15:00 w klinice InviMed w Warszawie (ul. Rakowiecka 36). Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy!

więcej informacji tu

________________________________________

9 października 2017 (poniedziałek), godz. 17.30

Katrien Lagrou
(Belgia)

Psychologiczne aspekty zespołu Turnera
(Psychological impact of Turner Syndrome)

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
ul. Żurawia 4, sala 104

wykład otwarty, przeznaczony dla osób z ZT,
rodziców dzieci z ZT, lekarzy, psychologów, praktyków
i wszystkich zainteresowanych
wykład po angielsku, tłumaczony na język polski

Projekt realizowany dzięki programowi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016-2019

______________________________________________________

czwartek, 16 maja 2017, g. 13.15

Elżbieta Czyż
Helsińska Fundacja Praw Człowieka

seminarium na temat PRAW DZIECKA

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

ul. Żurawia 4, Warszawa, sala 104

______________________________________________________

czwartek, 27 kwietnia 2017, g. 13.30

prof. Danuta Penkala-Gawęcka
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kolokwia Antropologiczne PIA:

Antropologia medyczna w działaniu. Na przykładzie projektu „Cultural contexts of health” realizowanego przez Światową Organizację Zdrowia

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

ul. Żurawia 4, Warszawa, sala 321

wykład g. 13.15, sala 104

seminarium g. 15.15, sala 108
współprowadzenie: dr Anna Witeska-Młynarczyk
osoby chętne do udziału w seminarium prosimy o kontakt z Magdaleną Radkowską-Walkowicz m.walkowicz@uw.edu.pl

______________________________________________________

czwartek, 16 marca 2017, g. 13.30

dr Marta Rakoczy

Dziecko, zabawa, pismo – projekt badań artefaktów edukacyjnych dla przedszkolaków

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

ul. Żurawia 4, Warszawa, sala 321

(zainteresowanych prosimy o kontakt)

______________________________________________________

piątek, 20 stycznia 2017, g. 11.30

dr Zofia Boni

Can Food be the Means of Creating Children’s Safe Spaces? Ethnographic Explorations from Families in Warsaw

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

ul. Żurawia 4, Warszawa, sala 321

______________________________________________________

piątek, 13 stycznia 2017, g. 12.00

dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny

autorka książki Tożsamość napiętnowana. Socjologiczne studium mechanizmów stygmatyzacji
i autostygmatyzacji na przykładzie kobiet z zespołem Turnera
, NOMOS, Kraków 2010

seminarium w ramach projektu Zespół Turnera – wzory socjalizacji i zarządzanie cielesnością w sytuacji choroby przewlekłej. Ujęcie interdyscyplinarne
finansowanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

ul. Żurawia 4, , Warszawa, sala 105

______________________________________________________

czwartek, 8 grudnia 2016, g. 11.30

dr hab. n. med. Anna Kucharska
wykład na temat Zespołu Turnera (perspektywa lekarza)

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

ul. Żurawia 4, , Warszawa, sala 105

(zainteresowanych prosimy o kontakt)

______________________________________________________

Zapraszamy osoby, które brały udział w spektaklu Bal na planecie Ziemia jako aktorzy/aktorki lub widzowie, a także ich rodziny, na wspólne obejrzenie nagrania spektaklu po latach, wspomnienia i rozmowy. Spotkanie organizowane jest w związku z naszym projektem badawczym „Nowe technologie reprodukcyjne – perspektywa childhood studies”!

niedziela, 27 listopada 2016, godz. 16.00

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

ul. Żurawia 4, , Warszawa, sala 108

______________________________________________________

piątek, 18 listopada 2016, g. 9.45-11.15

dr  Hubert Wierciński
Antropologia medycyny – perspektywa praktyka

Stary BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 205

______________________________________________________

czwartek, 17 listopada 2016, g. 10.00-11.30

Magda Szarota
Niepełnosprawność, kobiecość i tożsamość w perspektywie feminist disability studies

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

ul. Żurawia 4, sala 108

______________________________________________________

poniedziałek, 26 września 2016, g. 17:00
ul. Żurawia 4, s. 108

dr Ewa Maciejewska-Mroczek, mgr Anna Krawczak
Czy istnieje dziecko z in vitro? O życiu z politycznej probówki

______________________________________________________

środa, 13.04.2016, godz. 10:00

Prof. Nicoletta Diasio (Université de Strasbourg)

The kid and the Lolita: age, gender and sexuality at the edge of adolescence

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

ul. Żurawia 4, sala 108

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Wydarzenie na facebooku: https://https://www.facebook.com/events/595116123986378/

______________________________________________________

środa, 23.03.2016, godz. 10:00

dr Anna Witeska-Młynarczyk

ADHD. Fragmenty etnografii

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

ul. Żurawia 4, sala 108

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Wydarzenie na facebooku: https://pl-pl.facebook.com/events/591853940963062/

______________________________________________________

środa, 2.03.2016, godz. 10:30

dr Ewa Maciejewska-Mroczek, Maria Reimann, Anna Krawczak

Czy istnieją dzieci z in vitro? Prezentacja badań Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

ul. Żurawia 4, sala 108

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/819769048150222/

______________________________________________________

wtorek, 1.03.2016, godz. 18:00

Anna Krawczak

In_vitro_okladka

spotkanie autorskie z Anną Krawczak

autorką książki „IN VITRO. Bez strachu, bez ideologii”

spotkanie poprowadzi Izabela Wit-Kossowska

Feminoteka
ul. Mokotowska ul. Mokotowska 29a, Warszawa

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/440193619507926/

 

__________________________________________________________

25.02.2016

Ewa Maciejewska-Mroczek

Centrum Nauki Kopernik,
Wieczory dla dorosłych, Miłość w czasach in vitro,  wykład

__________________________________________________________

9.04.2014, środa, o godz. 10

dr hab. Anna Cierpka

z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład na temat:

Metody narracyjne w badaniach psychologicznych

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

ul. Żurawia 4, sala 108

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

__________________________________________________________

9.04.2014, środa, o godz. 13.15

dr hab. Maria Boratyńska

z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład na temat:

Medycyna reprodukcyjna a prawa dziecka

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

ul. Żurawia 4, sala 312

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

_______________________________________________________________

13.03.2014, czwartek, o godz. 10.00

dr hab. Anna Cierpka  z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład na temat:

Badania naukowe z udziałem dzieci z perspektywy psychologicznej

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

ul. Żurawia 4, sala 102 (czytelnia)

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

_______________________________________________________________

17 października 2013

Dorota Gawlikowska

Etyczne pułapki w pracy psychologa z dziećmi ‒ spojrzenie praktyka

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW