książki

W efekcie grantu Zdrowie w opiniach dzieci – ujęcie childhood studies powstała książka
Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies
red. Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann
oraz
Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies. Książka dla dzieci
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann

Z recenzji dr Mai Brzozowskiej-Brywczyńskiej
Dyskurs publiczny, mimo deklaratywnych postulatów uznania wartości dzieci jako pełnoprawnych członków społeczności, w praktyce nieustannie sprowadza je raczej do biernych odbiorców dorosłej wiedzy, opieki i władzy. Prowadzenie badań z dziećmi w duchu childhood studies to obok etycznej uważności również kwestia przyjęcia perspektywy dziecięcego sprawstwa, uznania dzieci za kompetentnych aktorów społecznych, ekspertów w światach swoich codziennych doświadczeń, aktywnych w procesach nadawania znaczeń i eksplorowania społecznej rzeczywistości. Przyjęcie perspektywy childhood studiesoznacza nie tylko wiarę w sprawczy potencjał dzieci uznanych za aktywnych aktorów społecznych, ale także idący za nią nakaz etyczny takiego prowadzenia badań, które dziecięce refleksje i doświadczenia stawia w centrum

Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies, t.1
Redakcja Magdalena Radkowska-Walkowicz i Maria Reimann

Spis treści
Dzieci i zdrowie. Wprowadzenie (Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann) / 9

Część 1
Metodologie
Kodeks dobrych praktyk w badaniach z dziećmi, prowadzonych z perspektywy nauk społecznych (Ewa Maciejewska-Mroczek, Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann, Anna Witeska-Młynarczyk, współpraca: Zofia Boni, Anna Krawczak) / 27
Badanie grupowe z udziałem dzieci. Aspekty etyczne i praktyczne (Ewa Maciejewska-Mroczek) / 35
Etyka dnia codziennego w badaniach etnograficznych z dziećmi z diagnozą ADHD. Opis warstwowy (Anna Witeska-Młynarczyk) / 61
Codzienne praktyki w zdrowiu i chorobie. Metodologiczne rozważania nad kompetencjami dzieci (Anna Rosa Favretto, Stefania Fucci, Francesca Zaltron) / 80

Część 2
Z dziećmi
Rola kultury materialnej w wytwarzaniu ciała dziecka (Nicoletta Diasio) / 103
Gruby i chudy, czyli o tym, jak dzieci wyobrażają sobie zdrowego i niezdrowego człowieka (Maria Reimann) / 138
„Źle się czuję!”. Narracje dzieci na temat cierpienia (Araceli Muñoz) / 150
Negocjowanie „zdrowego jedzenia” w warszawskich rodzinach (Zofia Boni) / 172
Ważne i nieważne sekrety. Dziecko, rodzice i doświadczenie choroby (Anna Krawczak) / 196

Część 3
O dzieciach
Termoaktywna bielizna, waleczne limfocyty i podróże w nieznane, czyli o ciele i zdrowiu w książkach dla dzieci (Magdalena Radkowska-Walkowicz) / 225
Dziecko-pacjent i jego prawa (Michał Kubalski) / 252
Projektowanie przestrzeni szpitali pediatrycznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci (Magdalena Jamrozik-Szatanek) / 271
Nigdy do końca zdrowi, nigdy dość chorzy. Doświadczenia rodziców dzieci chorych na LCHADD (Anna Chowaniec-Rylke) / 288
Podmienione, podrzucone. Niepełnosprawność dziecięca w demonologii i badaniach etnograficznych (Kaja Kojder) / 309

Noty o autorach / 328
Podziękowania / 332
Indeks rzeczowy / 333
Indeks osób/ 338

Table of contents / 347

Magdalena Radkowska-Walkowicz i Maria Reimann
Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies. Książka dla dzieci

Książkę zilustrowali: Marianna Laitalainen, Małgorzata Mroczek, Łucja Mroczek, Franciszek Reimann, Stefan Walkowicz i Witold Walkowicz