Pamięć

Dorota Górska

Tematem mojej pracy badawczej jest dzieciństwo w PRL-u, a dokładniej mówiąc dzieciństwo w latach 70 i 80.

Zastanawiam się, jak wygląda ten czas w pamięci ludzi wychowanych u schyłku PRL-u. Jak obecni 40-, 50-latkowie patrzą w przeszłość? W jaki sposób specyficzny czas dorastania wpłynął na myślenie o najwcześniejszych latach ich życia? Mówiąc o szczególnym okresie, mam na myśli zarówno sytuację polityczną, jak i kulturę, ówczesne środowisko, sytuację materialną i warunki życia, sposób postrzegania małego człowieka oraz jego wychowanie.

Ciekawi mnie, jak wygląda codzienny świat dziecka PRL-u z perspektywy dzisiejszych, dorosłych już ludzi, często posiadających w tej chwili własne potomstwo i związany z nim bagaż doświadczeń rodzicielskich. Jaka była ich codzienność, jak spędzali czas, czym się bawili, o czym marzyli? Czym jest i czym nie jest dla nich dzieciństwo?

Te rozważania będą idealnym pretekstem do zajęcia się problemem pamięci samym w sobie. Będą próbą refleksji nad tym, jak funkcjonuje ludzka pamięć, jak wpływa na nią kultura i jakie ma znaczenie dla antropologa.