Trzy rozmowy o życiu

Różne relacje po in vitro – pokaz filmu i dyskusja

Zapraszamy na pokaz filmu Trzy rozmowy o życiu
w reżyserii Julii Staniszewskiej (2016).

„To trudna i bolesna rozmowa matki i córki. Matka – lekarka, wierząca i praktykująca katoliczka. Córka – agnostyczka, jej dzieci przyszły na świat dzięki metodzie in vitro. Matka kocha swoje wnuki, ale nie akceptuje tej metody. Córka marzy, że matka zmieni swoje przekonania. Matka jest rozdarta między miłością do córki i wnuków a dogmatami kościoła. Chciałaby, żeby córka spróbowała ją zrozumieć. Film próbuje zrozumieć je obie”

Po filmie zapraszamy na rozmowę z córką, reżyserką filmu, z psychoterapeutką, filozofem i antropolożką kultury. Spróbują oni z różnych perspektyw opowiedzieć nam o świecie, który został skomplikowany za sprawą nowych technologii reprodukcyjnych i starych hierarchii wartości.

W rozmowie wezmą udział:

Julia Staniszewska (reżyserka),
Jagoda Latkowska (psychoterapeutka),
Prof. Paweł Łuków (filozof, Instytut Filozofii UW),
Dr Anna Witeska-Młynarczyk (antropolożka, Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW).

Rozmowę poprowadzi Anna Krawczak (Stowarzyszenie „Nasz Bocian”, Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW)

Zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniu, a także do rozmów kuluarowych przy przygotowanym przez nas poczęstunku.

Organizacja: Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Pracownia Duży Pokój.
Współorganizacja: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna.
Działanie jest dofinansowane ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – FIO.

Dziękujemy Studio Munka – Munk StudioStowarzyszenie Filmowców Polskich za zgodę na organizację pokazu filmu.

Na zdjęciu kadr z fimu „Trzy rozmowy o życiu”.

logotypy