metody badawcze

Projekt będzie prowadzony metodą etnografii wielostanowiskowej (Marcus 1995) w różnych przestrzeniach, publicznych i prywatnych. Zostaną zastosowane różnorodne metody badawcze:
– analiza dyskursu, podążająca za tropami i wątkami, które konstruują koncepcję adopcji i rodziny adopcyjnej w różnych kontekstach. Główne pola analizy to: dyskurs prawny, media drukowane; dyskurs pedagogiczny i edukacyjny, dyskurs psychologiczny; społeczności internetowe związane z tematem adopcji.
– ankieta dla rodziców adopcyjnych i osób przygotowujących się do tej roli, dotyczącą ich doświadczeń i oczekiwań.
– wywiad etnograficzny i obserwacja uczestnicząca, prowadzone w ośrodkach adopcyjnych; innych instytucjach: sądach, centrach pomocy rodzinie; rodzinach zastępczych; rodzinach adopcyjnych: z rodzicami, członkami rodziny rozszerzonej, badania partycypacyjne z dziećmi w wieku 4–18 lat.

Tak jak w innych naszych projektach, będziemy zwracać szczególną uwagę na etyczny wymiar badania i stosować się do regulacji dotyczących odpowiedzialności badaczy i praw uczestników, takich jak wskazówki towarzystw naukowych (w tym ASA i AAA). Regulacje te nakładają na badaczy zobowiązania dotyczące uzyskania świadomej zgody, pozwalają chronić uczestników badań, unikać nieuzasadnionej ingerencji, a także wyznaczają standard dotyczący prawa uczestników do wycofania zgody na badanie, a także prawa do anonimowości. Będziemy przestrzegać wymogów etyki badań, w których wzięta jest pod uwagę specyfika potrzeb podmiotów dziecięcych; w tym stworzonego przez członkinie zespołu Kodeksu dobrych praktyk w badaniach z dziećmi.