Dane

ZDROWIE W OPINIACH DZIECI – UJĘCIE CHILDHOOD STUDIES

Źródło finansowania: NCN
Nazwa programu: Opus
Nr grantu: 2014/15/B/HS3/02477
Nr wewnętrzny UW: Gr-
Nr umowy: UMO-2014/15/B/HS3/02477
Termin rozpoczęcia: 7 lipca 2015
Termin zakończenia: 6 lipca 2018
Wysokość dofinansowania: 436 240 zł
Kierownik grantu: dr Magdalena Radkowska-Walkowicz
Wykonawczynie: dr Ewa Maciejewska-Mroczek, mgr Maria Reimann
Lider grantu: IEiAK UW
Partnerzy grantu: Fundacja MaMa, Fundacja Dzieci Niczyje

Dodaj komentarz